STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54151 17007601/HSCBA-HN 170000995/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Tay cầm dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

54152 17007595/HSCBA-HN 170000996/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ vặn vít trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

54153 17007573/HSCBA-HN 170000997/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ quấn bông

Còn hiệu lực

54154 17007570/HSCBA-HN 170000998/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Xi lanh bơm tiêm gây tê

Còn hiệu lực

54155 17007569/HSCBA-HN 170000999/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ dẫn chỉ

Còn hiệu lực

54156 17007577/HSCBA-HN 170001000/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Giá đỡ

Còn hiệu lực

54157 17007586/HSCBA-HN 170001001/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ bắt vít

Còn hiệu lực

54158 17007585/HSCBA-HN 170001002/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ dẫn hướng mũi khoan

Còn hiệu lực

54159 17007584/HSCBA-HN 170001003/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ ống dẫn Taro

Còn hiệu lực

54160 17007583/HSCBA-HN 170001004/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Mũi khoan xương

Còn hiệu lực

54161 17007581/HSCBA-HN 170001005/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ uốn nẹp

Còn hiệu lực

54162 17007579/HSCBA-HN 170001006/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

54163 17007620/HSCBA-HN 170001007/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC Họ kìm kẹp clip titan

Còn hiệu lực

54164 170008901/HSCBMB-HN 170000894/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH AN

Còn hiệu lực

54165 17007608/HSCBA-HN 170001008/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ tạo đường hầm

Còn hiệu lực

54166 17007609/HSCBA-HN 170001009/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ gặm sụn

Còn hiệu lực

54167 17007612/HSCBA-HN 170001010/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ tách phần mềm

Còn hiệu lực

54168 17007617/HSCBA-HN 170001011/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ móc chỉ

Còn hiệu lực

54169 17007619/HSCBA-HN 170001012/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ bắt vít

Còn hiệu lực

54170 17007607/HSCBA-HN 170001013/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ ta rô vít

Còn hiệu lực

54171 17007610/HSCBA-HN 170001014/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Kéo cắt chỉ

Còn hiệu lực

54172 17007611/HSCBA-HN 170001015/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ mài xương

Còn hiệu lực

54173 17007616/HSCBA-HN 170001016/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Kìm gắp

Còn hiệu lực

54174 17007618/HSCBA-HN 170001017/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ khâu

Còn hiệu lực

54175 17007651/HSCBA-HN 170001018/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Khoan, mũi khoan

Còn hiệu lực

54176 17007652/HSCBA-HN 170001019/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Khuôn định dạng hàm trong nha khoa

Còn hiệu lực

54177 17007653/HSCBA-HN 170001020/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dây cáp kết nối

Còn hiệu lực

54178 17007654/HSCBA-HN 170001021/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống nong mạch máu

Còn hiệu lực

54179 17007656/HSCBA-HN 170001022/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ khám và điều trị nha khoa

Còn hiệu lực

54180 17007655/HSCBA-HN 170001023/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Cối xay nghiền xương trong nha khoa

Còn hiệu lực

54181 17007657/HSCBA-HN 170001024/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ dẫn mũi khoan

Còn hiệu lực

54182 17007658/HSCBA-HN 170001025/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ uốn nẹp

Còn hiệu lực

54183 17007659/HSCBA-HN 170001026/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống dây cáp nối kèm bàn đạp

Còn hiệu lực

54184 17007660/HSCBA-HN 170001027/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Banh phẫu thuật

Còn hiệu lực

54185 17007662/HSCBA-HN 170001029/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ tùn xương

Còn hiệu lực

54186 17007663/HSCBA-HN 170001030/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Khung căng da

Còn hiệu lực

54187 17007664/HSCBA-HN 170001031/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Đầu nối, khớp nối

Còn hiệu lực

54188 17007591/HSCBA-HN 170001032/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy tách chiết DNA/RNA

Còn hiệu lực

54189 17007599/HSCBA-HN 170001033/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy đọc huỳnh quang

Còn hiệu lực

54190 17007598/HSCBA-HN 170001034/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy đục lỗ mẫu giấy thấm máu khô

Còn hiệu lực

54191 17007596/HSCBA-HN 170001035/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy xét nghiệm miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

54192 17007594/HSCBA-HN 170001036/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy xét nghiệm miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

54193 17007593/HSCBA-HN 170001037/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

54194 17007592/HSCBA-HN 170001038/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

54195 17007638/HSCBA-HN 170001039/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Dụng cụ tập bước

Còn hiệu lực

54196 17007649/HSCBA-HN 170001040/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Thiết bị tập chi trên, chi dưới

Còn hiệu lực

54197 17007644/HSCBA-HN 170001041/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Thiết bị tập PHCN cơ tay, cơ chân

Còn hiệu lực

54198 17007647/HSCBA-HN 170001042/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Hệ thống tập chi trên, chi dưới 10 kiểu tập

Còn hiệu lực

54199 17007648/HSCBA-HN 170001043/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập đi

Còn hiệu lực

54200 17007645/HSCBA-HN 170001044/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ nong cannula

Còn hiệu lực

54201 17007667/HSCBA-HN 170001045/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY Hệ thống máy phân tích điện giải, khí máu tự động

Còn hiệu lực

54202 17007575/HSCBA-HN 170001046/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy tách chiết DNA/RNA

Còn hiệu lực

54203 170000101/HSCBMB-QB 170000001/PCBMB-QB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH

Còn hiệu lực

54204 17000704/HSCBSX-BD 170000008/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH REMINGTON INTERNATIONAL Giày hậu phẩu

Còn hiệu lực

54205 17006694/HSCBA-HCM 170001022/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ AN Đai nẹp Phục Hồi Chức Năng

Còn hiệu lực

54206 17006707/HSCBA-HCM 170001023/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ AN Nẹp Hỗ Trợ Chấn Thương Chỉnh Hình

Còn hiệu lực

54207 17006709/HSCBA-HCM 170001024/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ AN Dụng Cụ Vật Lý Trị Liệu

Còn hiệu lực

54208 17006710/HSCBA-HCM 170001025/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ AN Vớ Y khoa

Còn hiệu lực

54209 17006699/HSCBA-HCM 170001026/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA Dụng cụ khám và điều trị Răng Hàm Mặt

Còn hiệu lực

54210 17006693/HSCBA-HCM 170001027/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

54211 17006650/HSCBA-HCM 170001028/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Giường bệnh dùng trong y tế

Còn hiệu lực

54212 17006649/HSCBA-HCM 170001029/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Đèn LED dùng trong y tế

Còn hiệu lực

54213 17006692/HSCBA-HCM 170001030/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Đèn halogen dùng trong y tế

Còn hiệu lực

54214 17006702/HSCBA-HCM 170001032/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Dụng cụ dùng trong điều trị Răng Hàm Mặt

Còn hiệu lực

54215 17006700/HSCBA-HCM 170001033/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH TRUNG Băng keo có gạc vô trùng không thấm nước

Còn hiệu lực

54216 17006715/HSCBA-HCM 170001034/PCBA-HCM

VPĐD MAQUET SOUTH EAST ASIA PTE. LTD. TẠI TP. HCM Đèn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

54217 17006713/HSCBA-HCM 170001035/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Vật liệu làm răng giả, làm khay lấy dấu; chất đổ khuôn răng, vật liệu đệm hàm, mũi khoan nha khoa, mũi khoan hình dĩa cắt răng, dụng cụ đánh bóng, sáp nha khoa, dụng cụ chỉnh khớp cắn, đèn hàn răng, dụng cụ phục hình răng, máy đúc cao tầng

Còn hiệu lực

54218 17006647/HSCBA-HCM 170001036/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Giường bệnh dùng trong y tế

Còn hiệu lực

54219 17007370/HSCBA-HN 170000942/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM VIỆT Hóa chất xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

54220 17007554/HSCBA-HN 170000944/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CYSINA VIỆT PHÁP SMOOZE LONG

Còn hiệu lực

54221 17007291/HSCBA-HN 170000945/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Bột bó ORBE, OBANDA

Còn hiệu lực

54222 170009007/HSCBMB-HN 170000869/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MINH LONG

Còn hiệu lực

54223 17007373/HSCBA-HN 170000946/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM Hộp hấp tiệt trùng dụng cụ và phụ kiện

Còn hiệu lực

54224 17007525/HSCBA-HN 170000947/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI BẢO Máy soi tĩnh mạch

Còn hiệu lực

54225 17007529/HSCBA-HN 170000948/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH Dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ nha khoa tái sử dụng làm bằng thép không gỉ

Còn hiệu lực