STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54526 000.00.19.H26-200701-0019 200001208/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ tuốt gân, tĩnh mạch

Còn hiệu lực

54527 000.00.19.H26-200701-0023 200001209/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM (Họ) Cây đè lưỡi trong thăm khám, phẫu thuật

Còn hiệu lực

54528 000.00.19.H26-200703-0017 200001210/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO DAPO Băng dán cơ thể thao

Còn hiệu lực

54529 000.00.19.H26-200703-0009 200000218/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LE DELTA

Còn hiệu lực

54530 000.00.19.H26-200706-0014 200001211/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI A1 Á CHÂU KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

54531 000.00.19.H26-200706-0012 200000219/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

54532 000.00.19.H26-200703-0018 200001212/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CETECH HEALTHCARE Medical display

Còn hiệu lực

54533 000.00.19.H26-200707-0002 200001213/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Xe tiêm đa năng

Còn hiệu lực

54534 000.00.19.H26-200707-0006 200001214/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Xe đẩy cáng cứu thương

Còn hiệu lực

54535 000.00.19.H26-200707-0009 200001215/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Đèn tiểu phẫu

Còn hiệu lực

54536 20014902/HSCBA-HN 200001217/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LEGATEK Bộ đèn phẫu thuật đội đầu và kính lúp

Còn hiệu lực

54537 000.00.19.H26-200709-0023 200000151/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VINANGO NAM ANH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54538 000.00.19.H26-200703-0015 200000221/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH TOÀN

Còn hiệu lực

54539 000.00.19.H26-200707-0015 200000222/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ M.BELLE

Còn hiệu lực

54540 000.00.19.H26-200709-0004 200001218/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM THIÊN DƯỢC BERINGO

Còn hiệu lực

54541 000.00.19.H29-200708-0014 200000173/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIỆN TRÍ

Còn hiệu lực

54542 000.00.19.H29-200708-0010 200001126/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH Màn hình theo dõi aView và phụ kiện

Còn hiệu lực

54543 000.00.19.H29-200702-0012 200000174/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NĂNG LƯỢNG VẬT TƯ Y TẾ BẮC ĐẨU

Còn hiệu lực

54544 000.00.19.H29-200706-0011 200001127/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

54545 000.00.19.H29-200708-0009 200001128/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MAY MẶC NUTICA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54546 000.00.19.H29-200709-0008 200000206/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HBC HEALTHCARE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54547 000.00.19.H29-200708-0002 200000175/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ KOINT

Còn hiệu lực

54548 000.00.19.H29-200702-0003 200000176/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT

Còn hiệu lực

54549 000.00.19.H29-200708-0003 200000207/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - KHẨU TRANG Y TẾ MẠNH TRUNG Khẩu trang y tế, Khẩu trang y tế kháng khuẩn

Còn hiệu lực

54550 000.00.19.H29-200708-0018 200001130/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM ORGANIC MINH ANH Khẩu trang Y tế AncareN95 (AncareN95 Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

54551 000.00.19.H29-200615-0008 200001131/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM ORGANIC MINH ANH Khẩu trang Y ế ANCARE (ANCARE Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

54552 000.00.17.H39-200625-0002 200000048/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH MEDIPHAR USA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54553 000.00.16.H02-200706-0002 200000010/PCBA-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TIÊN HƯNG KHẨU TRANG Y TẾ TIÊN HƯNG

Còn hiệu lực

54554 000.00.16.H02-200619-0003 200000011/PCBA-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SJC Khẩu trang Y tế SJC

Còn hiệu lực

54555 000.00.19.H29-200629-0005 200001114/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TSA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54556 000.00.19.H29-200706-0014 200001115/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN MINH Bộ đồ phòng dịch

Còn hiệu lực

54557 000.00.19.H29-200702-0002 200000172/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VAAN

Còn hiệu lực

54558 20013946/HSCBA-HCM 200001117/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TATAVN Các loại kìm kẹp phẫu thuật

Còn hiệu lực

54559 000.00.19.H29-200707-0012 200000204/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐỨC TÂN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54560 000.00.19.H29-200707-0008 200001118/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỜI TRANG MAI LÂM Áo choàng bảo vệ

Còn hiệu lực

54561 000.00.19.H29-200707-0009 200001119/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỜI TRANG MAI LÂM Áo choàng cách ly

Còn hiệu lực

54562 000.00.19.H29-200706-0008 200000205/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH NPCARE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54563 000.00.19.H29-200708-0001 200001120/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI T D&C KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

54564 000.00.19.H29-200708-0012 200001121/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRỊNH TRƯỜNG GIANG Bàn khám sản phụ khoa và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

54565 000.00.19.H29-200708-0005 200001122/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH GẠC TẨM CỒN

Còn hiệu lực

54566 000.00.19.H29-200708-0007 200001123/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH BỘ TRANG PHỤC CHỐNG DỊCH (Trang phục bảo hộ cá nhân dùng trong phòng chống dịch)

Còn hiệu lực

54567 000.00.19.H29-200708-0015 200001124/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NOVARTIS VIỆT NAM Khẩu trang phẫu thuật - Surgical Mask for Medical Use

Còn hiệu lực

54568 000.00.19.H29-200708-0013 200001125/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRỊNH TRƯỜNG GIANG Bàn khám bệnh và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

54569 000.00.10.H31-200616-0001 200000019/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM PHÚC AN Dung dịch XỊT XOANG AN XOAN TÁN

Còn hiệu lực

54570 000.00.19.H26-200703-0008 200001192/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CẶP TÚI HỒNG HÀ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54571 000.00.19.H29-200611-0005 200001108/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIV Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

54572 000.00.19.H29-200624-0002 200001109/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT vật liệu nha khoa thẩm mỹ

Còn hiệu lực

54573 000.00.19.H29-200629-0014 200001110/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TÙNG LÂM Khẩu Trang Y Tế TLC

Còn hiệu lực

54574 000.00.19.H29-200629-0007 200001111/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG BÀN GIÚP SANH ĐA NĂNG

Còn hiệu lực

54575 000.00.19.H29-200625-0003 200001112/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHANG DUY KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP

Còn hiệu lực

54576 000.00.19.H29-200626-0004 200001113/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHANG DUY KHẨU TRANG Y TẾ MEDFAM 4 LỚP

Còn hiệu lực

54577 000.00.19.H29-200703-0001 200000170/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TMDV - SX VICTORY MEDICAL

Còn hiệu lực

54578 000.00.19.H29-200629-0008 200000171/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

54579 000.00.04.G18-200520-0009 20000286CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHẤT TRÍ Khẩu trang Y tế / MEDICAL FACE MASK (PREMIUM FACE MASK ADPRO)

Còn hiệu lực

54580 000.00.04.G18-200520-0008 20000285CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GĂNG TAY VÀ SẢN PHẨM BẢO HỘ LAO ĐỘNG (S.G.M CO.,LTD) Khẩu trang y tế / Medical Face mask

Còn hiệu lực

54581 000.00.04.G18-200525-0004 20000284CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THANH PHƯƠNG NEW Khẩu trang Y tế 3 lớp E-U Red Rose (E-U Red Rose 3 Ply Medical Mask)

Còn hiệu lực

54582 000.00.04.G18-200525-0003 20000283CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THANH PHƯƠNG NEW Khẩu trang Y tế 4 lớp E-U Rose ( E- U Rose 4 ply Medical Mask)

Còn hiệu lực

54583 000.00.04.G18-200527-0005 20000282CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHBLIGHTING KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP- MEDICAL MASK

Còn hiệu lực

54584 000.00.04.G18-200528-0015 20000281CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DADA CONCEPT BỘ ĐỒ BẢO HỘ Y TẾ / MEDICAL PROTECTIVE CLOTHING

Còn hiệu lực

54585 000.00.04.G18-200529-0014 20000280CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CRAFTER Khẩu trang y tế/ Medical Mask

Còn hiệu lực

54586 000.00.04.G18-200529-0018 20000279CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THĂNG LONG Khẩu trang y tế/ Medical Face Mask

Còn hiệu lực

54587 000.00.04.G18-200602-0009 20000278CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ (Medical masks)

Còn hiệu lực

54588 000.00.04.G18-200603-0011 20000277CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - SẢN XUẤT RỰC SÁNG KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

54589 000.00.04.G18-200604-0003 20000276CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM ĐỨC Khẩu trang y tế / Medical Face Mask

Còn hiệu lực

54590 000.00.04.G18-200604-0002 20000275CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM ĐỨC Khẩu trang y tế / Medical Face Mask

Còn hiệu lực

54591 000.00.04.G18-200604-0011 20000274CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ĐOÀN THỊ Khẩu trang y tế/ Medical mask

Còn hiệu lực

54592 000.00.04.G18-200605-0003 20000273CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV GIA NGUYỄN Khẩu trang y tế/ Medical Mask

Còn hiệu lực

54593 000.00.04.G18-200605-0014 20000272CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MTV BOOWOO Khẩu trang y tế/ Medical Mask

Còn hiệu lực

54594 000.00.04.G18-200608-0003 20000271CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Khẩu trang y tế ( Medical Mask)

Còn hiệu lực

54595 000.00.04.G18-200608-0004 20000270CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Khẩu trang y tế Nano bạc ( Nano Silver Medical Mask)

Còn hiệu lực

54596 000.00.04.G18-200608-0005 20000269CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VI NA Khẩu trang y tế Thiên Thảo 3 lớp (Thien Thao Medical Face Mask 3 layers), Khẩu trang y tế Thiên Thảo 4 lớp (Thien Thao Medical Face Mask 4 layers)

Còn hiệu lực

54597 000.00.04.G18-200605-0015 20000268CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ORANGE KHẨU TRAN Y TẾ MASQUER ANTI - FOG / MASQUER ANTIFOG MEDICAL MASKS

Còn hiệu lực

54598 000.00.04.G18-200609-0008 20000267CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Nẹp, vít dùng cho phẫu thuật gãy xương (Plates, Screws System Using for Fracture Surgery)

Còn hiệu lực

54599 000.00.04.G18-200615-0004 20000266CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AN BÌNH AN Khẩu trang y tế/ Medical Mask

Còn hiệu lực

54600 000.00.04.G18-200612-0004 20000265CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BẮC VIỆT AN Khẩu trang y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực