STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55951 18011004/HSCBA-HCM 180001941/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Bộ đỡ cố định dùng cho băng ca cấp cứu

Còn hiệu lực

55952 18011005/HSCBA-HCM 180001942/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Ghế vận chuyển cấp cứu

Còn hiệu lực

55953 18011006/HSCBA-HCM 180001943/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Bộ cố định dụng cụ vận chuyển cấp cứu trên xe cứu thương

Còn hiệu lực

55954 18011008/HSCBA-HCM 180001944/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Băng ca cấp cứu

Còn hiệu lực

55955 18011010/HSCBA-HCM 180001945/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VICTOR DISTRIBUTION Chén, khay và hộp tiệt trùng

Còn hiệu lực

55956 18011016/HSCBA-HCM 180001946/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT Miếng dán phẫu thuật vô trùng – Opsite Incise Drape

Còn hiệu lực

55957 18011027/HSCBA-HCM 180001947/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG DUNG DỊCH RỬA MÁY SINH HOÁ

Còn hiệu lực

55958 18011029/HSCBA-HCM 180001948/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SONG KHÁNH Đĩa Petri nhựa

Còn hiệu lực

55959 18011030/HSCBA-HCM 180001949/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SONG KHÁNH Que tăm bông lấy mẫu (trong ống nhựa)

Còn hiệu lực

55960 18000829/HSCBA-LA 180000009/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDOPHARMA USA - CHI NHÁNH LONG AN GẠC Y TẾ BIDOPHA

Còn hiệu lực

55961 18000831/HSCBA-LA 180000010/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDOPHARMA USA - CHI NHÁNH LONG AN CỒN 70 ĐỘ BIDOPHA

Còn hiệu lực

55962 18000832/HSCBA-LA 180000011/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDOPHARMA USA - CHI NHÁNH LONG AN CỒN 90 ĐỘ BIDOPHA

Còn hiệu lực

55963 18000833/HSCBA-LA 180000012/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDOPHARMA USA - CHI NHÁNH LONG AN OXY GIÀ BIDOPHA

Còn hiệu lực

55964 18001362/HSCBMB-ĐNa 180000019/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ NHÂN TRUNG

Còn hiệu lực

55965 18009081/HSCBMB-HCM 180000232/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG HCM

Còn hiệu lực

55966 18009079/HSCBMB-HCM 180000228/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 68

Còn hiệu lực

55967 18009082/HSCBMB-HCM 180000229/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ LA VANG

Còn hiệu lực

55968 18010990/HSCBA-HCM 180001933/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Dụng cụ cưa bột và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

55969 18010991/HSCBA-HCM 180001934/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT DỤNG CỤ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ RĂNG HÀM MẶT

Còn hiệu lực

55970 18009042/HSCBMB-HCM 180000230/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA THIÊN ÂN

Còn hiệu lực

55971 170004414/HSCBMB-HN 180000277/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT

Còn hiệu lực

55972 18000031/HSCBA-HNa 180000012/PCBA-HNa

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG TẠI HÀ NAM Gel bôi trơn LOVE N' PASSION

Còn hiệu lực

55973 18000604/HSCBA-BĐ 180000004/PCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) NƯỚC CẤT 10 LÍT

Còn hiệu lực

55974 18011622/HSCBA-HN 180001898/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Alinity C

Còn hiệu lực

55975 18011681/HSCBA-HN 180001899/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ Giường y tế, Bàn mổ đa năng, Nôi sơ sinh

Còn hiệu lực

55976 18011683/HSCBA-HN 180001900/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MOPHA Giường y tế

Còn hiệu lực

55977 18011703/HSCBA-HN 180001902/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt, Bộ dụng cụ trung phẫu, Bộ dụng cụ phẫu thuật mộng mắt

Còn hiệu lực

55978 18011705/HSCBA-HN 180001903/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI ĐÈN MỔ

Còn hiệu lực

55979 18011706/HSCBA-HN 180001904/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI ĐÈN MỔ

Còn hiệu lực

55980 18011707/HSCBA-HN 180001905/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI ĐÈN MỔ

Còn hiệu lực

55981 18011708/HSCBA-HN 180001906/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI ĐÈN MỔ TREO TRẦN

Còn hiệu lực

55982 18011679/HSCBA-HN 180001879/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM Mũi khoan dùng trong nha khoa (tái sử dụng)

Còn hiệu lực

55983 18011688/HSCBA-HN 180001880/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG BỘ KHÁM TAI MẮT

Còn hiệu lực

55984 18011690/HSCBA-HN 180001881/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI BÀN KHÁM SẢN

Còn hiệu lực

55985 18011692/HSCBA-HN 180001882/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI BÀN KHÁM SẢN

Còn hiệu lực

55986 18011694/HSCBA-HN 180001883/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI BÀN MỔ CHỈNH HÌNH

Còn hiệu lực

55987 18011695/HSCBA-HN 180001884/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI BÀN MỔ CỘT SỐNG

Còn hiệu lực

55988 18011696/HSCBA-HN 180001885/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI BÀN MỔ

Còn hiệu lực

55989 18011697/HSCBA-HN 180001886/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI BÀN MỔ

Còn hiệu lực

55990 18011698/HSCBA-HN 180001887/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI BÀN MỔ

Còn hiệu lực

55991 18011699/HSCBA-HN 180001888/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI BÀN MỔ

Còn hiệu lực

55992 18011700/HSCBA-HN 180001889/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI BÀN SINH VÀ PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

55993 18011704/HSCBA-HN 180001890/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI ĐÈN MỔ

Còn hiệu lực

55994 18011701/HSCBA-HN 180001891/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI ĐÈN MỔ DI ĐỘNG

Còn hiệu lực

55995 18011702/HSCBA-HN 180001892/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI ĐÈN MỔ

Còn hiệu lực

55996 18011684/HSCBA-HN 180001893/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Khay đo tốc độ máu lắng thủ công có chia vạch

Còn hiệu lực

55997 18010854/HSCBA-HN 180001896/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Trợ cụ đo van tim cơ học , sinh học và trợ cụ đo vòng van tim nhân tạo, khay đựng van và giá đỡ cho phổi nhân tạo

Còn hiệu lực

55998 18011228/HSCBA-HN 180001897/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ THÀNH PHÁT Dao mổ điện IDS-310

Còn hiệu lực

55999 18011664/HSCBA-HN 180001876/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Nôi điều trị trẻ sơ sinh và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

56000 18011673/HSCBA-HN 180001877/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NGUYÊN LONG Máy khử khuẩn không khí bằng UV, loại di động

Còn hiệu lực

56001 18011678/HSCBA-HN 180001878/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CHUẨN VIETTROMED Nồi sắc thuốc đông y

Còn hiệu lực

56002 18011709/HSCBA-HN 180001907/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI ĐÈN MỔ TREO TRẦN

Còn hiệu lực

56003 18011710/HSCBA-HN 180001908/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI ĐÈN MỔ TREO TRẦN

Còn hiệu lực

56004 18011711/HSCBA-HN 180001909/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

56005 18011769/HSCBA-HN 180001911/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG Vật liệu và dụng cụ nắn chỉnh răng trong nha khoa

Còn hiệu lực

56006 18000302/HSCBSX-TH 180000002/PCBSX-TH

CÔNG TY TNHH AEONMED VIỆT NAM Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HAEMO-A (Acid)

Còn hiệu lực

56007 18011799/HSCBMB-HN 180000276/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU

Còn hiệu lực

56008 18011795/HSCBMB-HN 180000275/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ THIÊN TRƯỜNG

Còn hiệu lực

56009 18011783/HSCBMB-HN 180000274/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM GIAO

Còn hiệu lực

56010 18011712/HSCBA-HN 180001874/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Bộ dụng cụ phẫu thuật y tế

Còn hiệu lực

56011 18011785/HSCBMB-HN 180000273/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HƯNG THÀNH

Còn hiệu lực

56012 18000079/HSCBA-BN 180000039/PCBA-BN

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG-(TNHH) Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

56013 18000080/HSCBA-BN 180000040/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG Bồn tắm trẻ sơ sinh inox

Còn hiệu lực

56014 18011658/HSCBA-HN 180001873/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN Máy làm ấm túi chườm nóng

Còn hiệu lực

56015 18010966/HSCBA-HCM 180001927/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KẸP GIỮ THỦY TINH THỂ (IOL HANDLING FORCEPS)

Còn hiệu lực

56016 18010970/HSCBA-HCM 180001928/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Túi đựng phân (cho hậu môn nhân tạo)-COLOBAG NO. 4; COLOBAG NO.6

Còn hiệu lực

56017 18010983/HSCBA-HCM 180001929/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Quả lọc dịch và nước siêu sạch tương thích máy NCU-18

Còn hiệu lực

56018 18011665/HSCBA-HN 180001872/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Giường điều trị bệnh nhi và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

56019 18011796/HSCBMB-HN 180000272/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT TÂM AN

Còn hiệu lực

56020 18011797/HSCBMB-HN 180000271/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ ĐỨC LINH

Còn hiệu lực

56021 18000503/HSCBA-NB 180000002/PCBA-NB

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ Đèn mổ treo trần, đèn mổ di động tiểu phẫu

Còn hiệu lực

56022 18010981/HSCBA-HCM 180001914/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Smith & Nephew GII insert spacer trial - Dụng cụ tăng chiều cao thử mâm chày

Còn hiệu lực

56023 18010986/HSCBA-HCM 180001915/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MSD Màn Hình NDS Dùng Cho Y Tế

Còn hiệu lực

56024 18010985/HSCBA-HCM 180001917/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SONG KHÁNH ỐNG NGHIỆM

Còn hiệu lực

56025 18010947/HSCBA-HCM 180001918/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y-MED Nẹp đầu gối đàn hồi

Còn hiệu lực