STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
5551 000.00.16.H02-221009-0001 220000096/PCBMB-BG

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOA PHƯỢNG

Còn hiệu lực

5552 000.00.16.H02-221005-0003 220000095/PCBMB-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 892

Còn hiệu lực

5553 000.00.04.G18-221007-0022 220003181/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD Globulin miễn dịch (không có IgE): IgG, IgA, IgM

Còn hiệu lực

5554 000.00.04.G18-221007-0021 220003180/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD Enzymes: ALT/GPT, AST/GOT, LDH

Còn hiệu lực

5555 000.00.04.G18-220924-0009 220003179/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD Chất nền: Albumin, Protein

Còn hiệu lực

5556 000.00.17.H39-221001-0001 220000013/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Túi đựng Tử thi

Còn hiệu lực

5557 000.00.04.G18-221007-0009 220003178/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng 25-hydroxyvitamin D toàn phần

Còn hiệu lực

5558 000.00.04.G18-221007-0001 220003177/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng dsDNA

Còn hiệu lực

5559 000.00.04.G18-220420-0082 220003176/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Cụm IVD Chất nền: Acid uric

Còn hiệu lực

5560 000.00.04.G18-220420-0080 220003175/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Cụm IVD Chất nền: Protein toàn phần

Còn hiệu lực

5561 000.00.19.H29-221007-0011 220003251/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein bcl-2 của u lympho tế bào B

Còn hiệu lực

5562 000.00.19.H29-221006-0016 220003250/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng gentamicin

Còn hiệu lực

5563 000.00.19.H29-221006-0019 220003249/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng acetaminophen

Còn hiệu lực

5564 000.00.19.H29-221007-0003 220002108/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là giá xử lý mẫu

Còn hiệu lực

5565 000.00.19.H29-221007-0005 220002107/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD đựng mẫu

Còn hiệu lực

5566 000.00.19.H29-221007-0007 220002106/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là đầu típ pipet

Còn hiệu lực

5567 000.00.19.H29-221007-0008 220002105/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là giá xử lý mẫu

Còn hiệu lực

5568 000.00.19.H29-221007-0009 220002104/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là giá đỡ đầu típ và dụng cụ đâm nắp

Còn hiệu lực

5569 000.00.19.H29-221007-0010 220002103/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dụng cụ đâm nắp

Còn hiệu lực

5570 000.00.19.H26-220916-0008 220000081/PCBMB-BV

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 919

Còn hiệu lực

5571 000.00.19.H26-221007-0008 220003223/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VITROTECH Dụng cụ chuyển phôi

Còn hiệu lực

5572 000.00.19.H29-220928-0009 220001395/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 947

Còn hiệu lực

5573 000.00.19.H26-221004-0018 220002791/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ AD Vật tư tiêu hao dùng trong Giải phẫu bệnh

Còn hiệu lực

5574 000.00.19.H26-221003-0029 220002790/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ AD Dung dịch nhuộm giải phẫu bệnh

Còn hiệu lực

5575 000.00.19.H26-221004-0019 220002789/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ AD Hóa chất dùng trong Giải phẫu bệnh

Còn hiệu lực

5576 000.00.19.H29-221003-0003 220003248/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM Khối phôi nhựa PMMA dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

5577 000.00.19.H29-220629-0037 220003247/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Vật liệu tái tạo men răng

Còn hiệu lực

5578 000.00.19.H29-220919-0033 220003246/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Bộ trao đổi nhiệt và độ ẩm dùng cho máy thở

Còn hiệu lực

5579 000.00.19.H29-221005-0005 220003245/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN LIWORLDCO Que thử xét nghiệm định tính LH (Que thử rụng trứng nhanh)

Còn hiệu lực

5580 000.00.19.H29-221005-0004 220001394/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ NAM VIỆT

Còn hiệu lực

5581 000.00.19.H29-221005-0006 220002102/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ Thiết bị bơm xịt tự động dung dịch vệ sinh tay

Còn hiệu lực

5582 000.00.19.H29-220927-0008 220003244/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV TMDV LONG HAI NHỰA DẺO LÀM NỀN HÀM RĂNG GIẢ

Còn hiệu lực

5583 000.00.19.H29-221004-0010 220002101/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC Xịt ngừa sâu răng

Còn hiệu lực

5584 000.00.19.H29-221004-0023 220003243/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG Chất tẩy rửa và làm sạch bề mặt dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

5585 000.00.19.H29-220907-0010 220003242/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH QUỲNH NGHI Bộ dụng cụ dùng đặt buồng tiêm dưới da sử dụng một lần

Còn hiệu lực

5586 000.00.19.H29-221004-0030 220003241/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Acid Folic

Còn hiệu lực

5587 000.00.19.H29-221006-0025 220003240/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Vitamin B12

Còn hiệu lực

5588 000.00.19.H29-221003-0035 220003239/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Estradiol

Còn hiệu lực

5589 000.00.17.H39-221005-0004 220000012/PCBB-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Bộ dây truyền dịch có kim

Còn hiệu lực

5590 000.00.17.H39-221005-0003 220000011/PCBB-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Bơm tiêm

Còn hiệu lực

5591 000.00.17.H39-221005-0002 220000010/PCBB-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Bơm tiêm

Còn hiệu lực

5592 000.00.17.H39-221005-0001 220000009/PCBB-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Dây truyền dịch

Còn hiệu lực

5593 000.00.19.H26-221007-0004 220002788/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHƯỚC AN DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

5594 000.00.04.G18-220421-0064 220003174/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Cụm IVD Chất nền: Glucose

Còn hiệu lực

5595 000.00.04.G18-220421-0068 220003172/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Cụm IVD Chất nền: Acid uric

Còn hiệu lực

5596 000.00.04.G18-221007-0006 220003173/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Mũi mài xương dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống

Còn hiệu lực

5597 000.00.04.G18-220421-0066 220003171/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Cụm IVD Chất nền: Protein toàn phần

Còn hiệu lực

5598 000.00.04.G18-220420-0074 220003170/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Cụm IVD Chất nền: Bilirubin toàn phần

Còn hiệu lực

5599 000.00.04.G18-220420-0073 220003169/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Cụm IVD Chất nền: Bilirubin trực tiếp

Còn hiệu lực

5600 000.00.04.G18-220420-0058 220003168/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Cụm IVD Enzymes: Alpha-Amylase

Còn hiệu lực

5601 000.00.04.G18-221007-0007 220003167/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein S100

Còn hiệu lực

5602 000.00.04.G18-221006-0018 220003166/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng vancomycin

Còn hiệu lực

5603 000.00.04.G18-221006-0017 220003165/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng các yếu tố thấp khớp (RF‑II)

Còn hiệu lực

5604 000.00.04.G18-221006-0015 220003164/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng phenobarbital

Còn hiệu lực

5605 000.00.19.H26-211228-0004 220002787/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM GREENLIFE DUNG DỊCH XỊT VẾT THƯƠNG NGOÀI DA

Còn hiệu lực

5606 000.00.19.H29-221004-0022 220003238/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM Máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

5607 000.00.19.H29-221005-0013 220003237/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM Thuốc thử xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

5608 000.00.19.H29-221005-0014 220003236/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM Chất hiệu chuẩn điện giải

Còn hiệu lực

5609 000.00.19.H29-221003-0002 220003235/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

5610 000.00.19.H29-221003-0026 220003234/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Vôi Soda

Còn hiệu lực

5611 000.00.19.H29-221004-0026 220003233/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MSD Bộ chuyển đổi ảnh X-quang kỹ thuật số trực tiếp FPD

Còn hiệu lực

5612 000.00.19.H29-221004-0017 220000071/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL Giá đỡ ống nghiệm chân không

Còn hiệu lực

5613 000.00.19.H29-221004-0012 220003232/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CREW INVESTMENT Kính áp tròng (cận, viễn, loạn)

Còn hiệu lực

5614 000.00.19.H29-221004-0011 220003231/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED Thiết bị quang trị liệu

Còn hiệu lực

5615 000.00.19.H29-221004-0019 220002100/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Panh (punch) nội soi mũi - xoang mũi

Còn hiệu lực

5616 000.00.19.H29-221003-0033 220003230/PCBB-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Dụng cụ cắt đoạn trong phẫu thuật nội soi niệu khoa

Còn hiệu lực

5617 000.00.19.H29-221004-0007 220002099/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Kẹp (forcep) cho thăm khám, phẫu thuật và điều trị nội soi mũi - xoang mũi

Còn hiệu lực

5618 000.00.19.H29-220610-0021 220003229/PCBB-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Cần nâng tử cung và phụ kiện

Còn hiệu lực

5619 000.00.19.H29-221004-0021 220002098/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Kìm kẹp clip nội soi

Còn hiệu lực

5620 000.00.19.H29-220927-0015 220002097/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIN SON Chất tẩy tế bào chết

Còn hiệu lực

5621 000.00.19.H29-220930-0005 220002096/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIN SON Chất tẩy tế bào chết

Còn hiệu lực

5622 000.00.19.H29-220808-0007 220003228/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Hệ thống máy bơm khí CO2

Còn hiệu lực

5623 000.00.19.H29-221003-0015 220003227/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ M&K Nhũ tương bôi âm đạo

Còn hiệu lực

5624 000.00.19.H29-221003-0034 220002095/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIA DỤNG E GROUP Xe lăn điện

Còn hiệu lực

5625 000.00.19.H29-221003-0036 220003226/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MANGO Máy khoan cưa y tế

Còn hiệu lực