STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61501 19011994/HSCBMB-HN 190000097/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT

Còn hiệu lực

61502 19011996/HSCBMB-HN 190000096/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KIÊN

Còn hiệu lực

61503 19011992/HSCBMB-HN 190000095/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC VÀ CÔNG NGHỆ TUỆ ĐỨC

Còn hiệu lực

61504 19012005/HSCBMB-HN 190000094/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM BIOMEDICO

Còn hiệu lực

61505 19000066/HSCBA-ĐNa 190000001/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Giấy in ảnh siêu âm ULSTAR

Còn hiệu lực

61506 19000504/HSCBA-ĐN 190000025/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM GÓI SINH THƯỜNG

Còn hiệu lực

61507 19000505/HSCBA-ĐN 190000026/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM GÓI DỤNG CỤ Y TẾ

Còn hiệu lực

61508 19000506/HSCBA-ĐN 190000027/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM GÓI SINH MỔ

Còn hiệu lực

61509 19000507/HSCBA-ĐN 190000028/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM QUẦN KÈM TẤM LÓT THẤM HÚT SAU SINH

Còn hiệu lực

61510 19000508/HSCBA-ĐN 190000029/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM QUẦN

Còn hiệu lực

61511 19000509/HSCBA-ĐN 190000030/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM TÚI

Còn hiệu lực

61512 19000510/HSCBA-ĐN 190000031/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM BĂNG VỆ SINH SAU SINH

Còn hiệu lực

61513 19000511/HSCBA-ĐN 190000032/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM TẤM LÓT THẤM HÚT

Còn hiệu lực

61514 19000512/HSCBA-ĐN 190000033/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM BAO CHÂN

Còn hiệu lực

61515 19012192/HSCBA-HCM 190000503/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI Dụng cụ khám tai và mũi

Còn hiệu lực

61516 19012214/HSCBA-HCM 190000504/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LAN OANH Trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

61517 19012213/HSCBA-HCM 190000505/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Đệm chân không toàn thân

Còn hiệu lực

61518 19012193/HSCBA-HCM 190000506/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Máy nén khí dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

61519 19012215/HSCBA-HCM 190000507/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Thiết bị nâng di chuyển và hỗ trợ bệnh nhân đứng

Còn hiệu lực

61520 19012217/HSCBA-HCM 190000508/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THÀNH Ý Ống truyền dung dịch dinh dưỡng

Còn hiệu lực

61521 19012226/HSCBA-HCM 190000509/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HEALTH MEDICAL CARE TRANG THIET BI Y TE LOAI A

Còn hiệu lực

61522 19012203/HSCBA-HCM 190000510/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ DỤNG CỤ BÓC TÁCH

Còn hiệu lực

61523 19009197/HSCBMB-HCM 190000047/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT

Còn hiệu lực

61524 19009198/HSCBMB-HCM 190000046/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH

Còn hiệu lực

61525 19000288/HSCBA-TH 190000012/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Dung dịch sử dụng cho máy phân tích huyêt học

Còn hiệu lực

61526 19001388/HSCBMB-ĐNa 190000012/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG PHÁT AN SINH

Còn hiệu lực

61527 19000004/HSCBMB-LS 190000001/PCBMB-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ LẠNG SƠN

Còn hiệu lực

61528 19000287/HSCBA-TH 190000011/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Hóa chất sử dụng cho máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

61529 19003297/HSCBSX-HCM 190000018/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH GENACTION Kit xét nghiệm HBsAg

Còn hiệu lực

61530 19012066/HSCBA-HCM 190000495/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA BAO TIỂU NAM (Male external catheter)

Còn hiệu lực

61531 19012204/HSCBA-HCM 190000496/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy quét tiêu bản tự động_0308

Còn hiệu lực

61532 19012205/HSCBA-HCM 190000497/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH INVISALIGN VIỆT NAM Hệ thống lấy dấu răng quang học

Còn hiệu lực

61533 19012206/HSCBA-HCM 190000498/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH INVISALIGN VIỆT NAM Hệ thống lấy dấu răng quang học

Còn hiệu lực

61534 19012208/HSCBA-HCM 190000499/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH INVISALIGN VIỆT NAM Hệ thống lấy dấu răng quang học

Còn hiệu lực

61535 19012209/HSCBA-HCM 190000500/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH INVISALIGN VIỆT NAM Hệ thống lấy dấu răng quang học

Còn hiệu lực

61536 19012210/HSCBA-HCM 190000501/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH INVISALIGN VIỆT NAM Hệ thống lấy dấu răng quang học

Còn hiệu lực

61537 19009202/HSCBMB-HCM 190000044/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP

Còn hiệu lực

61538 19009201/HSCBMB-HCM 190000043/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH GENACTION

Còn hiệu lực

61539 19009199/HSCBMB-HCM 190000042/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

61540 19009200/HSCBMB-HCM 190000041/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NEW FAR EAST

Còn hiệu lực

61541 19001386/HSCBMB-ĐNa 190000011/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC HỒNG ĐỨC

Còn hiệu lực

61542 19013109/HSCBA-HN 190000582/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG Khung tập đi

Còn hiệu lực

61543 19013108/HSCBA-HN 190000583/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG Nạng tập đi

Còn hiệu lực

61544 19013110/HSCBA-HN 190000584/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG Ghế bô vệ sinh dùng trong y tế

Còn hiệu lực

61545 19000077/HSCBA-NA 190000006/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM Dụng cụ hỗ trợ cấy ghép răng

Còn hiệu lực

61546 19000004/HSCBA-TN 190000003/PCBA-TN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HÙNG DUY Nội thất y tế

Còn hiệu lực

61547 19000227/HSCBA-ĐL 190000001/PCBA-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ BĂNG THUN

Còn hiệu lực

61548 19000228/HSCBA-ĐL 190000002/PCBA-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ BĂNG BỘT BÓ XƯƠNG

Còn hiệu lực

61549 19013072/HSCBA-HN 190000570/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Băng dính lụa

Còn hiệu lực

61550 19013075/HSCBA-HN 190000571/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Mask oxy kèm dây, có túi

Còn hiệu lực

61551 19013073/HSCBA-HN 190000572/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED KHÓA 3 CHẠC

Còn hiệu lực

61552 19013074/HSCBA-HN 190000573/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Ống đặt nội khí quản

Còn hiệu lực

61553 19013077/HSCBA-HN 190000574/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Băng bột bó

Còn hiệu lực

61554 19013061/HSCBA-HN 190000575/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT HƯỚNG DƯƠNG Dung dịch rửa sử dụng cho máy đo đông máu

Còn hiệu lực

61555 19013076/HSCBA-HN 190000569/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Dây cho ăn

Còn hiệu lực

61556 19013080/HSCBA-HN 190000576/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Máy soi ven

Còn hiệu lực

61557 19013081/HSCBA-HN 190000577/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE CỒN 90 º.

Còn hiệu lực

61558 19013079/HSCBA-HN 190000578/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE CỒN 70 º.

Còn hiệu lực

61559 19013085/HSCBA-HN 190000579/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy đọc khay vi thể và phụ kiện

Còn hiệu lực

61560 19013093/HSCBA-HN 190000580/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG Máy li tâm dùng trong y tế

Còn hiệu lực

61561 19013092/HSCBA-HN 190000581/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG TỦ ĐẦU GIƯỜNG

Còn hiệu lực

61562 19011990/HSCBMB-HN 190000093/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MARKERS VINA

Còn hiệu lực

61563 19011987/HSCBMB-HN 190000092/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC XANH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

61564 19011973/HSCBMB-HN 190000091/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM T&C THĂNG LONG

Còn hiệu lực

61565 19011960/HSCBMB-HN 190000090/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Còn hiệu lực

61566 19012189/HSCBA-HCM 190000477/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Băng keo cá nhân nhựa

Còn hiệu lực

61567 19012190/HSCBA-HCM 190000478/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VĨNH ĐỨC CÁC DỤNG CỤ Y TẾ SỬ DỤNG TRONG PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

61568 19012194/HSCBA-HCM 190000479/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Máy phát hiện sâu răng, Máy làm ấm xi măng hàn răng

Còn hiệu lực

61569 19012195/HSCBA-HCM 190000480/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ Nội thất y tế - Bailida

Còn hiệu lực

61570 19012158/HSCBA-HCM 190000481/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Găng tay khám y tế các loại, các cỡ

Còn hiệu lực

61571 19003294/HSCBSX-HCM 190000015/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ KHANG Máu cừu, huyết tương thỏ, máu ngựa, ...

Còn hiệu lực

61572 19012191/HSCBA-HCM 190000483/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TOÀN THỊNH ĐẠT Khẩu trang y tế (Conchell Triton Face Mask)

Còn hiệu lực

61573 19012202/HSCBA-HCM 190000485/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ PHYSIOMER Unidoses

Còn hiệu lực

61574 19012197/HSCBA-HCM 190000486/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ELLIE Dung dịch súc miệng DETIO

Còn hiệu lực

61575 19012199/HSCBA-HCM 190000487/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀO NAM Khung cố định

Còn hiệu lực