STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63676 18010314/HSCBA-HN 180000537/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y TẾ HIẾU DŨNG DỤNG CỤ PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

63677 18010162/HSCBA-HN 180000525/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ khoan đục xương trong phẫu thuật thay khớp háng

Còn hiệu lực

63678 18010194/HSCBA-HN 180000530/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ CHÂU GIANG Cốc đựng dung dịch dùng trong y tế

Còn hiệu lực

63679 18010195/HSCBA-HN 180000531/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ CHÂU GIANG Kẹp các loại dùng trong y tế

Còn hiệu lực

63680 18006337/HSCBSX-HN 180000004/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK Bơm tiêm sử dụng một lần

Còn hiệu lực

63681 18010252/HSCBA-HN 180000541/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DRAGON Bộ rửa mũi xoang Nazokit

Còn hiệu lực

63682 18010052/HSCBA-HN 180000542/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á Đèn mổ treo trần

Còn hiệu lực

63683 18010081/HSCBA-HN 180000543/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

63684 18011569/HSCBMB-HN 180000082/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT BÌNH MINH

Còn hiệu lực

63685 17000404/HSCBMB-TB 180000002/PCBMB-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THÁI BÌNH

Còn hiệu lực

63686 18009622/HSCBA-HCM 180000691/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ đèn khám thanh quản

Còn hiệu lực

63687 18009623/HSCBA-HCM 180000692/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Băng ca cấp cứu

Còn hiệu lực

63688 18009624/HSCBA-HCM 180000693/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Ghế đẩy cấp cứu

Còn hiệu lực

63689 18009625/HSCBA-HCM 180000694/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Xe đẩy cấp cứu

Còn hiệu lực

63690 18011576/HSCBMB-HN 180000081/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK

Còn hiệu lực

63691 18011574/HSCBMB-HN 180000080/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH NC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

63692 18011572/HSCBMB-HN 180000079/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT VIỆT

Còn hiệu lực

63693 18011571/HSCBMB-HN 180000078/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VIMED

Còn hiệu lực

63694 17011157/HSCBMB-HN 180000076/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

63695 18010244/HSCBA-HN 180000514/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VITHACOM VIỆT NAM Giường hồi sức cấp cứu điều khiển điện

Còn hiệu lực

63696 18010248/HSCBA-HN 180000515/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Bơm siêu âm tử cung vòi trứng (ABBI Air Bubble Based Infuser)

Còn hiệu lực

63697 18010250/HSCBA-HN 180000516/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH ( Họ) Hộp đựng dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

63698 18010264/HSCBA-HN 180000518/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TÂN ĐỨC Cặp nhiệt độ thủy ngân Eurogo

Còn hiệu lực

63699 18008911/HSCBMB-HCM 180000074/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN

Còn hiệu lực

63700 18009258/HSCBA-HCM 180000679/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA DỤNG CỤ PHẪU THUẬT - DỤNG CỤ ĐÁNH DẤU

Còn hiệu lực

63701 18009593/HSCBA-HCM 180000682/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Dụng cụ y tế tái sử dụng nhiều lần loại JULIET

Còn hiệu lực

63702 18009594/HSCBA-HCM 180000683/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Dụng cụ y tế tái sử dụng nhiều lần loại ROMEO

Còn hiệu lực

63703 18009595/HSCBA-HCM 180000684/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Dụng cụ y tế tái sử dụng nhiều lần loại JULIET Ti

Còn hiệu lực

63704 18009610/HSCBA-HCM 180000685/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Phần mềm hỗ trợ đăng ký danh sách bệnh nhân từ xa cài trong máy tính sử dụng cho Hệ thống chuyển đổi số hóa X-quang FDR D-EVO

Còn hiệu lực

63705 18010271/HSCBA-HN 180000519/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H VÀ X NAPURE

Còn hiệu lực

63706 18011575/HSCBMB-HN 180000077/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR

Còn hiệu lực

63707 18010240/HSCBA-HN 180000512/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT Ghế chạy thận và phụ kiện.

Còn hiệu lực

63708 18010187/HSCBA-HN 180000505/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR KHẨU TRANG Y TẾ THAN HOẠT TÍNH TANAPHAR (TANAPHAR ACTIVE CARBON MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

63709 18010190/HSCBA-HN 180000506/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR BĂNG DÍNH CÁ NHÂN Y TẾ UGOTANA (UGOTANA MEDICAL ADHESIVE DRESSING)

Còn hiệu lực

63710 18010191/HSCBA-HN 180000507/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR QUE ĐÈ LƯỠI GỖ TANAPHAR- ĐÃ TIỆT TRÙNG (TANAPHAR WOODEN TONGUE DEPRESSOR- STERILIZED)

Còn hiệu lực

63711 18010200/HSCBA-HN 180000508/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR MIẾNG DÁN HẠ SỐT HASOCOOL (HASOCOOL COOLING GEL SHEET)

Còn hiệu lực

63712 18006336/HSCBSX-HN 180000003/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Băng dính Y tế

Còn hiệu lực

63713 18009580/HSCBA-HCM 180000665/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Dụng cụ y tế tái sử dụng nhiều lần loại TRYPTIK

Còn hiệu lực

63714 18008909/HSCBMB-HCM 180000073/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẤT NAM

Còn hiệu lực

63715 18009592/HSCBA-HCM 180000668/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHA Hệ thống máy ghế nha khoa và phụ kiện

Còn hiệu lực

63716 18009597/HSCBA-HCM 180000669/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Dụng cụ dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

63717 18009598/HSCBA-HCM 180000670/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Mặt nạ thở / Mask thở

Còn hiệu lực

63718 18009599/HSCBA-HCM 180000671/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Bộ phụ kiện gắn máy thở

Còn hiệu lực

63719 18009600/HSCBA-HCM 180000672/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Dây đeo máy thở

Còn hiệu lực

63720 18009601/HSCBA-HCM 180000673/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Xe đẩy máy thở

Còn hiệu lực

63721 18009602/HSCBA-HCM 180000674/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Bộ dây thở

Còn hiệu lực

63722 18009603/HSCBA-HCM 180000675/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Găng tay dùng 1 lần

Còn hiệu lực

63723 18009604/HSCBA-HCM 180000676/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Bộ bóp bóng

Còn hiệu lực

63724 18009605/HSCBA-HCM 180000677/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA MÁY TRIỆT LÔNG

Còn hiệu lực

63725 18009606/HSCBA-HCM 180000678/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Dụng cụ đánh bóng răng sứ dùng trong labo nha khoa (dạng cốc và dạng bàn chải)- Disposable Prophy Brush/Cup; Dụng cụ (cọ) quét keo trám răng; Đèn trám răng và phụ kiện./

Còn hiệu lực

63726 18009578/HSCBA-HCM 180000664/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Dụng cụ y tế tái sử dụng nhiều lần loại BAGUERA

Còn hiệu lực

63727 18008904/HSCBMB-HCM 180000072/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KỸ THUẬT GIA HỢP

Còn hiệu lực

63728 18000002/HSCBSX-HD 180000001/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch rửa mũi

Còn hiệu lực

63729 18009081/HSCBA-HCM 180000646/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MINH VIỆT Phim X-quang nha khoa

Còn hiệu lực

63730 18009088/HSCBA-HCM 180000647/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MINH VIỆT Phim X-quang ướt - Kích thức: 13cm x 18cm; 20cm x 25cm; 25cm x 30cm; 28cm x 35cm; 30cm x 38cm; 35cm x 35cm; 35cm x 43cm

Còn hiệu lực

63731 18009317/HSCBA-HCM 180000648/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔI HOÀNG Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

63732 18009395/HSCBA-HCM 180000649/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔI HOÀNG Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

63733 18009418/HSCBA-HCM 180000650/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔI HOÀNG Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

63734 18009419/HSCBA-HCM 180000651/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔI HOÀNG Hóa chất sử dụng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

63735 18009508/HSCBA-HCM 180000653/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MINH VIỆT Phim X-quang nha khoa

Còn hiệu lực

63736 18009596/HSCBA-HCM 180000655/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy cắt mô tự động AVENIO Millisect

Còn hiệu lực

63737 18011578/HSCBMB-HN 180000075/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI CAMELLIA

Còn hiệu lực

63738 18010254/HSCBA-HN 180000502/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM 20DAYSKIN Miếng dán mụn

Còn hiệu lực

63739 18010257/HSCBA-HN 180000503/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM Giường y tế hai tay quay

Còn hiệu lực

63740 18010258/HSCBA-HN 180000504/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

63741 18008899/HSCBMB-HCM 180000069/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM NĂM PHÁT

Còn hiệu lực

63742 18009543/HSCBA-HCM 180000621/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA MẠNH Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

63743 18009548/HSCBA-HCM 180000622/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA TRỢ CỤ PHẪU THUẬT CỘT SỐNG LƯNG

Còn hiệu lực

63744 18008905/HSCBMB-HCM 180000070/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHANG DUY

Còn hiệu lực

63745 18009559/HSCBA-HCM 180000623/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM Bộ kit Endo Express

Còn hiệu lực

63746 18009560/HSCBA-HCM 180000624/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM Đầu tay khoan Endo Express

Còn hiệu lực

63747 18009561/HSCBA-HCM 180000625/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM Dung dịch rửa ống tủy EDTA Plus

Còn hiệu lực

63748 18009562/HSCBA-HCM 180000626/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM Hệ thống lấp trám EZ và dụng cụ xi măng Epoxy

Còn hiệu lực

63749 18009563/HSCBA-HCM 180000627/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM Hệ thống lấp trám thanh xoắn hai chiều EZ

Còn hiệu lực

63750 18009564/HSCBA-HCM 180000628/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM Hệ thống tay khoan nội nha Tango

Còn hiệu lực