STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67501 18009050/HSCBA-HCM 180000199/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MH SÀI GÒN BO DUNG CU Y TE

Còn hiệu lực

67502 18009074/HSCBA-HCM 180000200/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y KHOA - TRANG PHỤC LÓT QUANG MẬU Băng thun y tế

Còn hiệu lực

67503 18009073/HSCBA-HCM 180000201/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y KHOA - TRANG PHỤC LÓT QUANG MẬU Đai khóa xương (Đai xương đòn)

Còn hiệu lực

67504 18009071/HSCBA-HCM 180000202/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y KHOA - TRANG PHỤC LÓT QUANG MẬU Dây Garô (Dây thắt mạch)

Còn hiệu lực

67505 17000813/HSCBA-LA 180000001/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DEL TECH MÀN HÌNH THEO DÕI AVIEW

Còn hiệu lực

67506 17000709/HSCBSX-LA 180000001/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH TTRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Giường bệnh nhân sắt sơn tĩnh điện các loại

Còn hiệu lực

67507 18009061/HSCBA-HCM 180000168/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHA Máy cạo vôi răng siêu âm và phụ kiện

Còn hiệu lực

67508 18009063/HSCBA-HCM 180000169/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHA Phim X-Quang nha khoa

Còn hiệu lực

67509 17008722/HSCBA-HCM 180000171/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐẠI TẤN Nhám mài kẽ răng

Còn hiệu lực

67510 18009069/HSCBA-HCM 180000172/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐẠI TẤN Dụng cụ giữ đai nhám kẽ răng

Còn hiệu lực

67511 18009070/HSCBA-HCM 180000173/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐẠI TẤN Dụng cụ cắm vít chỉnh nha

Còn hiệu lực

67512 18009068/HSCBA-HCM 180000176/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Vali cấp cứu, Túi cứu thương

Còn hiệu lực

67513 18009060/HSCBA-HCM 180000178/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy tách chiết acid nucleic và Real Time PCR tự động công suất cao cobas® 6800

Còn hiệu lực

67514 18009032/HSCBA-HCM 180000179/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Máy định danh vi khuẩn vi rút

Còn hiệu lực

67515 18009053/HSCBA-HCM 180000180/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Nhóm Họ Kéo phẫu thuật

Còn hiệu lực

67516 18009076/HSCBA-HCM 180000181/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ kẹp phẫu thuật

Còn hiệu lực

67517 18009079/HSCBA-HCM 180000182/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ Banh Phẫu Thuật

Còn hiệu lực

67518 18009080/HSCBA-HCM 180000183/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ búa phẫu thuật

Còn hiệu lực

67519 18009083/HSCBA-HCM 180000184/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ đèn khám và phụ kiện đèn khám

Còn hiệu lực

67520 18009082/HSCBA-HCM 180000185/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ cưa phẫu thuật

Còn hiệu lực

67521 18009084/HSCBA-HCM 180000186/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ dũa phẫu thuật

Còn hiệu lực

67522 18009085/HSCBA-HCM 180000187/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ đục phẫu thuật

Còn hiệu lực

67523 18009086/HSCBA-HCM 180000188/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ kiềm phẫu thuật

Còn hiệu lực

67524 18009089/HSCBA-HCM 180000189/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ kim bơm tiêm phẫu thuật

Còn hiệu lực

67525 18000717/HSCBSX-BD 180000001/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH FUJIKURA FIBER OPTICS VIỆT NAM Ống thông động mạch

Còn hiệu lực

67526 18009038/HSCBA-HCM 180000139/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Dụng cụ banh y tế

Còn hiệu lực

67527 18009021/HSCBA-HCM 180000140/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Cáp quang và que sáng

Còn hiệu lực

67528 18009037/HSCBA-HCM 180000141/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Bộ thìa nạo y tế

Còn hiệu lực

67529 18009035/HSCBA-HCM 180000142/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Bộ dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật Tai-Mũi-Họng

Còn hiệu lực

67530 18009024/HSCBA-HCM 180000143/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Nòng trong cho phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

67531 18009028/HSCBA-HCM 180000144/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Dao mổ

Còn hiệu lực

67532 18009036/HSCBA-HCM 180000145/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Màn hình và giá đỡ màn hình

Còn hiệu lực

67533 18009033/HSCBA-HCM 180000146/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Dụng cụ bóc tách trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

67534 18009027/HSCBA-HCM 180000147/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Ống thông Cannula

Còn hiệu lực

67535 18009026/HSCBA-HCM 180000148/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM TROCARS

Còn hiệu lực

67536 18009025/HSCBA-HCM 180000149/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Kim, giá đỡ kim và phụ kiện

Còn hiệu lực

67537 18009043/HSCBA-HCM 180000150/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Đầu camera và phụ kiện

Còn hiệu lực

67538 18009029/HSCBA-HCM 180000151/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Kéo phẫu tích

Còn hiệu lực

67539 18009030/HSCBA-HCM 180000152/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Vật chứa dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

67540 18009039/HSCBA-HCM 180000153/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Dụng cụ bấm y tế và phụ kiện

Còn hiệu lực

67541 18009041/HSCBA-HCM 180000154/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Dụng cụ nâng y tế

Còn hiệu lực

67542 18009019/HSCBA-HCM 180000155/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Thiết bị xử lý hình ảnh nội soi IMAGE 1 và IMAGE 1S

Còn hiệu lực

67543 18009805/HSCBA-HN 180000159/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Dụng cụ phẫu tích nhãn khoa

Còn hiệu lực

67544 18009806/HSCBA-HN 180000160/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Kìm cắt chỉ thép

Còn hiệu lực

67545 18009807/HSCBA-HN 180000161/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Ống hút, tưới dịch

Còn hiệu lực

67546 18011504/HSCBMB-HN 180000014/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VI- BEAUTY

Còn hiệu lực

67547 18009803/HSCBA-HN 180000162/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG Dụng cu phẫu thuật

Còn hiệu lực

67548 18009797/HSCBA-HN 180000164/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TIN HỌC Y TẾ MITECO VẢI LỌC (100c/gói)

Còn hiệu lực

67549 17009706/HSCBA-HN 180000165/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Thiết bị lưu trữ hình ảnh y khoa độ phân giải cao

Còn hiệu lực

67550 18000003/HSCBMB-HT 180000001/PCBMB-HT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG LAN

Còn hiệu lực

67551 18009034/HSCBA-HCM 180000156/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Đục phẫu tích

Còn hiệu lực

67552 18009023/HSCBA-HCM 180000157/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM FORCEPS

Còn hiệu lực

67553 18000308/HSCBA-CT 180000007/PCBA-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG MITOYO COOLING PATCH (Miếng dán lạnh Mitoyo)

Còn hiệu lực

67554 18009042/HSCBA-HCM 180000158/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Dụng cụ xỉa y tế

Còn hiệu lực

67555 17008810/HSCBA-HCM 180000159/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM Máy xét nghiệm tế bào cổ tử cung MAX-PREP thuốc nhuộm kèm theo phụ kiện

Còn hiệu lực

67556 18009031/HSCBA-HCM 180000160/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Dây dẫn máu dùng cho máy lọc thận nhân tạo

Còn hiệu lực

67557 18009051/HSCBA-HCM 180000161/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Bộ lọc khí nội tuyến

Còn hiệu lực

67558 18009040/HSCBA-HCM 180000162/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT ĐÔNG NAM Hệ thống ELISA tự động hoàn toàn

Còn hiệu lực

67559 18009005/HSCBA-HCM 180000163/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT CÂY MỚI Túi Sơ Cứu Châu Âu – Gia Đình

Còn hiệu lực

67560 18009049/HSCBA-HCM 180000165/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM DỤNG CỤ GIẢM CĂNG DÙNG CHO NHA KHOA

Còn hiệu lực

67561 18008851/HSCBMB-HCM 180000022/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THALLO

Còn hiệu lực

67562 18009055/HSCBA-HCM 180000166/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM Vật Liệu Nhựa Đệm Hàm Giả

Còn hiệu lực

67563 18008995/HSCBA-HCM 180000167/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Bàn ép huyết tương

Còn hiệu lực

67564 17008851/HSCBA-HCM 180000137/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Dụng cụ lọc khí trong tủ cấy

Còn hiệu lực

67565 17008853/HSCBA-HCM 180000138/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Máy lọc khí

Còn hiệu lực

67566 18000006/HSCBMB-CB 180000003/PCBMB-CB

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRẦN NGA

Còn hiệu lực

67567 18000005/HSCBMB-CB 180000001/PCBMB-CB

CHI NHÁNH CAO BẰNG - CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP

Còn hiệu lực

67568 18000004/HSCBMB-CB 180000002/PCBMB-CB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẢO LAN 88

Còn hiệu lực

67569 18000215/HSCBA-ĐL 180000001/PCBA-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DUNG DỊCH VỆ SINH TAI

Còn hiệu lực

67570 18009796/HSCBA-HN 180000147/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KIM HƯNG Dụng cụ phẫu thuật dùng một lần

Còn hiệu lực

67571 17011488/HSCBMB-HN 180000013/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN

Còn hiệu lực

67572 18009795/HSCBA-HN 180000148/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Tấm cảm biến

Còn hiệu lực

67573 18009792/HSCBA-HN 180000150/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO Hòm lạnh chuyên dụng bảo quản Vắc xin

Còn hiệu lực

67574 18009791/HSCBA-HN 180000151/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hóa chất xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

67575 18009790/HSCBA-HN 180000152/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hóa chất xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực