STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
68476 17009274/HSCBA-HN 170002613/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT IME Đèn khám bệnh

Còn hiệu lực

68477 17011439/HSCBMB-HN 170001182/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIA MINH

Còn hiệu lực

68478 17008488/HSCBA-HN 170002616/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á Họ bàn ép huyết tương

Còn hiệu lực

68479 17009267/HSCBA-HN 170002618/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

68480 17009294/HSCBA-HN 170002619/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Họ Thước đo

Còn hiệu lực

68481 17011440/HSCBMB-HN 170001183/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ - PMES

Còn hiệu lực

68482 17011441/HSCBMB-HN 170001184/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG

Còn hiệu lực

68483 17011430/HSCBMB-HN 170001185/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ

Còn hiệu lực

68484 17009314/HSCBA-HN 170002620/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Lamen

Còn hiệu lực

68485 17009313/HSCBA-HN 170002622/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Lam kính

Còn hiệu lực

68486 17009211/HSCBA-HN 170002623/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Máy hàn dây túi máu và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

68487 17009301/HSCBA-HN 170002624/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LÊ LỢI BĂNG BỘT BÓ (Các kích cỡ)

Còn hiệu lực

68488 17009305/HSCBA-HN 170002625/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LÊ LỢI BÀN CHẢI RỬA TAY PHẪU THUẬT(2 MẶT)

Còn hiệu lực

68489 17009322/HSCBA-HN 170002626/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS Túi ép tiệt trùng dùng trong y tế

Còn hiệu lực

68490 17009298/HSCBA-HN 170002627/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Kéo phẫu thuật

Còn hiệu lực

68491 17009317/HSCBA-HN 170002628/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Búa phẫu thuật

Còn hiệu lực

68492 17009316/HSCBA-HN 170002629/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dụng cụ trát sáp

Còn hiệu lực

68493 17009315/HSCBA-HN 170002630/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Cốc đựng dịch

Còn hiệu lực

68494 17009320/HSCBA-HN 170002631/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KIM NGÂN Tủ hút khí độc

Còn hiệu lực

68495 17009319/HSCBA-HN 170002632/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KIM NGÂN Tủ cấy vi sinh

Còn hiệu lực

68496 17011438/HSCBMB-HN 170001186/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TECHNO VIỆT NAM

Còn hiệu lực

68497 17009336/HSCBA-HN 170002641/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ KCB Hệ thống ghế răng tổng hợp và phụ kiện

Còn hiệu lực

68498 17009363/HSCBA-HN 170002642/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DR NATURAL VIỆT NAM Bộ rửa mũi Dr.Green (bình rửa mũi và gói bột pha dung dịch rửa mũi Dr.Green)

Còn hiệu lực

68499 17009312/HSCBA-HN 170002643/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Giường cáng đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực

68500 17011442/HSCBMB-HN 170001187/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MASTER TRAN

Còn hiệu lực

68501 17009318/HSCBA-HN 170002645/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Bộ Laser hỗ trợ phôi thoát màng

Còn hiệu lực

68502 17009327/HSCBA-HN 170002646/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á MÁY TẬP CHẠY BỘ

Còn hiệu lực

68503 17009332/HSCBA-HN 170002647/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á THANH SONG SONG TẬP ĐI

Còn hiệu lực

68504 17009334/HSCBA-HN 170002648/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á GHẾ TẬP LUYỆN CƠ TỨ ĐẦU ĐÙI

Còn hiệu lực

68505 17009198/HSCBA-HN 170002649/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Máy tập thụ động

Còn hiệu lực

68506 17009245/HSCBA-HN 170002650/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Bàn tập hoạt động trị liệu tổng hợp

Còn hiệu lực

68507 17009235/HSCBA-HN 170002651/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

68508 17011446/HSCBMB-HN 170001188/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

68509 17009021/HSCBA-HN 170002652/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MEDINSCO Phim X-quang y tế

Còn hiệu lực

68510 17009082/HSCBA-HN 170002653/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Kéo phẫu thuật

Còn hiệu lực

68511 17009253/HSCBA-HN 170002654/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ Dụng cụ phẫu thuật phụ khoa

Còn hiệu lực

68512 17011425/HSCBMB-HN 170001189/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THÁI BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

68513 17009386/HSCBA-HN 170002655/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT TRÀNG AN Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng

Còn hiệu lực

68514 17009359/HSCBA-HN 170002656/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á MÁY KÉO GIÃN CỘT SỐNG CỔ

Còn hiệu lực

68515 17009358/HSCBA-HN 170002657/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á MÁY TẬP LUYỆN KHỚP HÔNG

Còn hiệu lực

68516 17009361/HSCBA-HN 170002658/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á XE ĐẠP TẬP

Còn hiệu lực

68517 17009362/HSCBA-HN 170002659/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á MÁY TẬP CHÈO THUYỀN

Còn hiệu lực

68518 17009374/HSCBA-HN 170002660/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM VIỆT Điện cực dùng cho máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

68519 17009356/HSCBA-HN 170002661/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á BÀN TẬP LUYỆN

Còn hiệu lực

68520 17009354/HSCBA-HN 170002662/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á THANG TẬP LUYỆN

Còn hiệu lực

68521 17009373/HSCBA-HN 170002663/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM VIỆT Hóa chất xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

68522 17006322/HSCBSX-HN 170000050/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CƯỜNG THUỶ Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

68523 17000809/HSCBA-LA 170000018/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH MTV WOOSUNG VIỆT NAM Giường y tế tự động

Còn hiệu lực

68524 17000810/HSCBA-LA 170000019/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA BĂNG KEO CÁ NHÂN

Còn hiệu lực

68525 17000812/HSCBA-LA 170000021/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA BĂNG KEO CÁ NHÂN

Còn hiệu lực

68526 17008522/HSCBA-HCM 170002638/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KÔNG Màn tăng độ sáng phim X-quang (Intensifying Screens)

Còn hiệu lực

68527 17008526/HSCBA-HCM 170002639/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ KẸP RỐN TRẺ SƠ SINH

Còn hiệu lực

68528 17008528/HSCBA-HCM 170002640/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ BỘ RỬA MŨI XOANG

Còn hiệu lực

68529 17007764/HSCBA-HCM 170002642/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Vớ nén y khoa

Còn hiệu lực

68530 17008516/HSCBA-HCM 170002646/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Máy quét phim kỹ thuật số

Còn hiệu lực

68531 17008497/HSCBA-HCM 170002647/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG ĐÈN PHẪU THUẬT VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực

68532 17008530/HSCBA-HCM 170002648/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIFOOD HỌ TÚI ÉP TIỆT TRÙNG DÙNG TRONG Y TẾ

Còn hiệu lực

68533 17008460/HSCBA-HCM 170002650/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực

68534 17008463/HSCBA-HCM 170002651/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực

68535 17008461/HSCBA-HCM 170002652/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực

68536 17008464/HSCBA-HCM 170002653/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực

68537 17008466/HSCBA-HCM 170002654/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực

68538 17008467/HSCBA-HCM 170002655/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực

68539 17008571/HSCBA-HCM 170002658/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Cụm hóa chất rửa dùng cho máy huyết học (SWISSAVANS)

Còn hiệu lực

68540 17008568/HSCBA-HCM 170002659/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Cụm hóa chất pha loãng dùng cho máy huyết học (SWISSAVANS)

Còn hiệu lực

68541 17008574/HSCBA-HCM 170002660/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy tiền phân tích cobas p 512

Còn hiệu lực

68542 17008575/HSCBA-HCM 170002661/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy phân tích miễn dịch và sinh hóa cobas 6000

Còn hiệu lực

68543 17008543/HSCBA-HCM 170002662/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Dụng cụ y tế tái sử dụng sau khi tiệt trùng

Còn hiệu lực

68544 17008542/HSCBA-HCM 170002663/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Dụng cụ y tế tái sử dụng sau khi tiệt trùng

Còn hiệu lực

68545 17008564/HSCBA-HCM 170002664/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VĨNH ĐỨC Hệ thống kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

68546 17008549/HSCBA-HCM 170002665/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Ẩm kế

Còn hiệu lực

68547 17008550/HSCBA-HCM 170002666/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Nhiệt kế

Còn hiệu lực

68548 17008551/HSCBA-HCM 170002667/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Bơm tiêm thủy tinh

Còn hiệu lực

68549 17008547/HSCBA-HCM 170002668/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Giá đỡ dụng cụ rút mẫu xét nghiệm (Giá đỡ micropippet)

Còn hiệu lực

68550 17008548/HSCBA-HCM 170002669/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Giá đỡ ống nghiệm xét nghiệm

Còn hiệu lực