STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1 000.00.19.H26-230328-0043 230000585/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ELESUN Họ dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

2 000.00.19.H26-230329-0008 230000584/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT Phim khô y tế

Còn hiệu lực

3 000.00.19.H26-230329-0006 230000583/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT Máy in phim khô y tế

Còn hiệu lực

4 000.00.19.H26-230328-0039 230000122/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DP THẢO NGUYÊN

Còn hiệu lực

5 000.00.19.H26-230329-0012 230000121/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BHL VIỆT NAM

Còn hiệu lực

6 000.00.19.H26-230328-0032 230000728/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PASTEUR -PHÁP Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

7 000.00.19.H26-230328-0040 230000582/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Bàn hỗ trợ điều trị bệnh nhân xạ trị áp sát

Còn hiệu lực

8 000.00.19.H26-230328-0041 230000727/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHÊ ĐỨC MINH Kim Cannula RF

Còn hiệu lực

9 000.00.19.H26-230328-0031 230000726/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHÊ ĐỨC MINH Điện cực RF

Còn hiệu lực

10 000.00.19.H26-230327-0011 230000725/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY Thuốc thử xét nghiệm định lượng Lp-PLA2

Còn hiệu lực

11 000.00.19.H26-230328-0021 230000724/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY Thuốc thử xét nghiệm định lượng hGH

Còn hiệu lực

12 000.00.19.H26-230328-0022 230000723/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY Cụm IVD: Khả năng sinh sản/hormone thai kỳ/ Protein: Beta-HCG, anti-Mullerian, FSH, hormone luteinizing, Estradiol, Testosterone, PRL, Progesterone

Còn hiệu lực

13 000.00.19.H26-230328-0037 230000722/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MAI QUYÊN Thiết bị Laser bán dẫn nội mạch

Còn hiệu lực

14 000.00.19.H26-230328-0017 230000721/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MAI QUYÊN Kim quang

Còn hiệu lực

15 000.00.19.H26-230323-0009 230000720/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY MÓC ÂU CHÂU Máy xét nghiệm huyết học tự động

Còn hiệu lực

16 000.00.19.H26-230328-0026 230000719/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống IVD xét nghiệm định lượng pH, PCO2, PO2, Hct, Na, K, Cl

Còn hiệu lực

17 000.00.19.H26-230328-0030 230000581/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD hỗ trợ xét nghiệm điện giải và khí máu

Còn hiệu lực

18 000.00.19.H26-230329-0007 230000718/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC TRIỆU NGỌC HÒA Viên đặt phụ khoa

Còn hiệu lực

19 000.00.19.H26-230329-0002 230000120/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU AN PHÁT

Còn hiệu lực

20 000.00.19.H26-230329-0005 230000717/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU Á ÂU QUẢ DẪN LƯU ÁP LỰC ÂM KÍN

Còn hiệu lực