STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1 000.00.04.G18-220117-0044 220000835/PCBB-BYT

VIỆN VẬT LÝ Y SINH HỌC THIẾT BỊ LASER CHÂM ĐIỀU TRỊ

Còn hiệu lực

2 000.00.04.G18-211231-0030 220000834/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Hệ thống khoan và kim tiêm xương

Còn hiệu lực

3 000.00.19.H26-211217-0001 220000161/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRÀNG AN Kính hiển vi

Còn hiệu lực

4 000.00.04.G18-220117-0038 220000833/PCBB-BYT

VIỆN VẬT LÝ Y SINH HỌC THIẾT BỊ LASER NỘI MẠCH

Còn hiệu lực

5 000.00.19.H26-211217-0002 220000160/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRÀNG AN Máy ly tâm

Còn hiệu lực

6 000.00.04.G18-220119-0028 220000832/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN Máy siêu âm mắt AB

Còn hiệu lực

7 000.00.04.G18-220117-0037 220000831/PCBB-BYT

VIỆN VẬT LÝ Y SINH HỌC THIẾT BỊ LASER CHIẾU NGOÀI ĐIỀU TRỊ

Còn hiệu lực

8 000.00.19.H26-211018-0016 220000012/PCBMB-BV

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 574

Còn hiệu lực

9 000.00.19.H26-211018-0015 220000011/PCBMB-BV

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 556

Còn hiệu lực

10 000.00.19.H26-211018-0013 220000010/PCBMB-BV

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 378

Còn hiệu lực

11 000.00.19.H26-211018-0035 220000009/PCBMB-BV

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 256

Còn hiệu lực

12 000.00.04.G18-220117-0024 220000830/PCBB-BYT

VIỆN VẬT LÝ Y SINH HỌC THIẾT BỊ TỪ TRƯỜNG TRỊ LIỆU

Còn hiệu lực

13 000.00.19.H26-211018-0014 220000008/PCBMB-BV

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 216

Còn hiệu lực

14 000.00.19.H26-211016-0005 220000007/PCBMB-BV

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 247

Còn hiệu lực

15 000.00.04.G18-220119-0026 220000829/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SERVIER (VIỆT NAM) Mỡ thoa trực tràng

Còn hiệu lực

16 000.00.04.G18-220118-0010 220000828/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Máy hút áp lực âm điều trị vết thương

Còn hiệu lực

17 000.00.19.H26-211221-0006 220000159/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE GEL BỌT PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

18 000.00.19.H26-220119-0023 220000158/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG KHỞI VNC Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

19 000.00.19.H26-211018-0038 220000006/PCBMB-BV

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 267

Còn hiệu lực

20 000.00.19.H26-220119-0020 220000157/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẢO VIỆT Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

21 000.00.19.H26-220119-0010 220000156/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TMDV&XNK HOÀNG HẢI PHÁT Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

22 000.00.19.H26-211015-0014 220000005/PCBMB-BV

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 309

Còn hiệu lực

23 000.00.19.H26-211016-0004 220000004/PCBMB-BV

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 367

Còn hiệu lực

24 000.00.19.H26-220112-0040 220000097/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THANH BÌNH

Còn hiệu lực

25 000.00.19.H26-211015-0009 220000003/PCBMB-BV

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 621

Còn hiệu lực

26 000.00.04.G18-220119-0024 220000827/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SERVIER (VIỆT NAM) Viên đạn đặt trực tràng

Còn hiệu lực

27 000.00.19.H26-211015-0008 220000002/PCBMB-BV

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 583

Còn hiệu lực

28 000.00.19.H26-220117-0033 220000155/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM Phích đựng vắc xin

Còn hiệu lực

29 000.00.04.G18-220116-0006 220000826/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Kính áp tròng dùng 1 tháng

Còn hiệu lực

30 000.00.19.H29-211015-0012 220000142/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC

Còn hiệu lực

31 000.00.04.G18-220119-0022 220000825/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Kềm sinh thiết

Còn hiệu lực

32 000.00.04.G18-220119-0021 220000824/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bơm kim tiêm tự khóa

Còn hiệu lực

33 000.00.17.H09-211218-0001 220000006/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE NƯỚC SÚC MIỆNG CLORHEXIDIN ENLIEVIR

Còn hiệu lực

34 000.00.17.H09-211214-0002 220000005/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE XỊT HỌNG ENTADIN

Còn hiệu lực

35 000.00.19.H29-211101-0012 220000141/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DUY PHÁT L.S

Còn hiệu lực

36 000.00.04.G18-220112-0052 220000823/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Dao phẫu thuật nhãn khoa có nắp bảo vệ

Còn hiệu lực

37 000.00.04.G18-220112-0054 220000822/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Dao phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

38 000.00.04.G18-220112-0055 220000821/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Chất lỏng cố định võng mạc

Còn hiệu lực

39 000.00.04.G18-220119-0018 220000820/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bơm tiêm đầu xoắn

Còn hiệu lực

40 000.00.19.H26-210713-0001 220000154/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ÚC DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

41 000.00.19.H17-201105-0001 220000009/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH AMV DIAGNOSTIC

Còn hiệu lực

42 000.00.19.H26-211119-0008 220000096/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICALPLUS TÂN MAI

Còn hiệu lực

43 000.00.16.H11-211202-0001 220000004/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 225

Còn hiệu lực

44 000.00.19.H26-211210-0011 220000095/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH VŨ THỊ CẨM NINH

Còn hiệu lực

45 000.00.19.H26-220113-0013 220000153/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC QUỐC TẾ GREATER Xịt mũi nước muối biển

Còn hiệu lực

46 000.00.04.G18-220119-0017 220000819/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Hệ thống máy xét nghiệm cặn lắng nước tiểu tự động

Còn hiệu lực

47 000.00.19.H29-220118-0022 220000159/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Máy quét phim kỹ thuật số không dây

Còn hiệu lực

48 000.00.16.H11-211229-0001 220000003/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 462

Còn hiệu lực

49 000.00.19.H29-220113-0054 220000197/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Túi oxy

Còn hiệu lực

50 000.00.19.H29-220113-0055 220000196/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Ống nội khí quản (có bóng; không bóng)

Còn hiệu lực