STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
91 000.00.04.G18-200819-0006 2100035ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MTV DỤNG CỤ Y TẾ

Còn hiệu lực

92 000.00.04.G18-201208-0012 2100031ĐKLH/BYT-TB-CT

Công ty cổ phần nhà máy trang thiết bị y tế USM Healthcare

Còn hiệu lực

93 17000199/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100027ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Còn hiệu lực

94 000.00.04.G18-200814-0018 2100021ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

95 000.00.04.G18-201209-0010 2100032ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Còn hiệu lực

96 000.00.04.G18-200814-0012 2100028ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

97 20011148/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100022ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

98 000.00.04.G18-200817-0004 2100036ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

99 000.00.04.G18-200815-0001 2100025ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

100 19009566/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100033ĐKLH/BYT-TB-CT

Công ty cổ phần nhà máy trang thiết bị y tế USM Healthcare

Còn hiệu lực