STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
111 000.00.04.G18-210115-0001 21000792CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN AN PHÚ

Còn hiệu lực

112 000.00.04.G18-210112-0001 21000791CFS/BYT-TB-CT

Công ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam

Còn hiệu lực

113 000.00.04.G18-210121-0009 21000790CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH TIẾN

Còn hiệu lực

114 000.00.04.G18-210125-0004 21000789CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDIPROTEK VIỆT NAM

Còn hiệu lực

115 000.00.10.H31-210123-0001 210000003/PCBSX-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TQA

Còn hiệu lực

116 000.00.04.G18-210125-0006 21000788CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDIPROTEK VIỆT NAM

Còn hiệu lực

117 17005784/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100030ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

118 000.00.04.G18-210208-0016 210055GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH PHÁT THĂNG LONG

Còn hiệu lực

119 000.00.16.H02-201222-0001 210000001/PCBMB-BG

CÔNG TY TNHH BT FASHION

Còn hiệu lực

120 000.00.16.H40-210203-0001 210000003/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH

Còn hiệu lực