STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
121 000.00.16.H05-210128-0001 210000003/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGÔI SAO

Còn hiệu lực

122 000.00.17.H54-210125-0001 210000002/PCBMB-TB

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI GOLD SNAKE

Còn hiệu lực

123 000.00.17.H54-210205-0001 210000002/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOA MAI

Còn hiệu lực

124 000.00.17.H39-210203-0001 210000010/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ORANGE

Còn hiệu lực

125 000.00.19.H29-210111-0007 210000088/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT

Còn hiệu lực

126 000.00.19.H29-210120-0003 210000089/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

127 000.00.19.H29-210125-0006 210000023/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT

Còn hiệu lực

128 000.00.19.H29-210129-0004 210000024/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NINA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

129 000.00.19.H29-210201-0001 210000090/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NGÔ GIA PHÁT

Còn hiệu lực

130 000.00.17.H09-210127-0001 210000007/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG LÂM NGUYỄN

Còn hiệu lực