STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
121 000.00.19.H26-201123-0002 200002044/PCBA-HN

CONG TY TNHH DICH VU TONG HOP MEDAZ VIET NAM

Còn hiệu lực

122 000.00.16.H25-201103-0001 200000071/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU NAM VIỆT HƯNG THỊNH

Còn hiệu lực

123 000.00.12.H19-201109-0001 200000037/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHUNG THÀNH PHÁT

Còn hiệu lực

124 000.00.16.H05-201124-0001 200000117/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

125 000.00.16.H05-201125-0001 200000161/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KIM PHÚ

Còn hiệu lực

126 000.00.19.H29-201120-0014 200002101/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG CONG XƯƠNG CHÂU Á

Còn hiệu lực

127 000.00.19.H29-201124-0001 200002102/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

128 000.00.17.H13-201123-0001 200000015/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TP. CẦN THƠ

Còn hiệu lực

129 000.00.19.H26-201124-0006 200002043/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NEWDAY VIỆT NAM

Còn hiệu lực

130 000.00.19.H26-201111-0018 200002025/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BẮC HẢI

Còn hiệu lực