STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
131 000.00.17.H09-210208-0001 210000007/PCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH

Còn hiệu lực

132 000.00.19.H26-201202-0005 210000042/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG MINH ITECH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

133 000.00.19.H26-210122-0008 210000159/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ KHÔI NGUYÊN

Còn hiệu lực

134 000.00.19.H26-210125-0001 210000043/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH IMPRESSIONVN

Còn hiệu lực

135 000.00.19.H26-210205-0005 210000160/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIM HOÀN VŨ

Còn hiệu lực

136 000.00.19.H26-210204-0010 210000161/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB

Còn hiệu lực

137 000.00.19.H26-210204-0011 210000162/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB

Còn hiệu lực

138 000.00.19.H26-210202-0004 210000163/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH THANH LỊCH

Còn hiệu lực

139 000.00.19.H26-201228-0007 210000153/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DP THIÊN DƯƠNG

Còn hiệu lực

140 000.00.19.H26-210115-0001 210000154/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ECO VIVA VIỆT NAM

Còn hiệu lực