STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
131 000.00.19.H26-201116-0005 200002026/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GISP VIỆT NAM

Còn hiệu lực

132 000.00.19.H26-201124-0010 200002027/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TD THĂNG LONG

Còn hiệu lực

133 000.00.19.H26-201015-0004 200002028/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT THIÊN VŨ

Còn hiệu lực

134 000.00.19.H26-201124-0004 200002029/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NEWDAY VIỆT NAM

Còn hiệu lực

135 000.00.19.H26-201111-0017 200002030/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

136 000.00.19.H26-201124-0008 200002042/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NEWDAY VIỆT NAM

Còn hiệu lực

137 000.00.19.H26-201111-0021 200002031/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

138 000.00.19.H26-201111-0019 200002032/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

139 000.00.19.H26-201119-0010 200002041/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO

Còn hiệu lực

140 000.00.19.H26-201111-0015 200002033/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực