STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
151 000.00.16.H11-210201-0001 210000001/PCBSX-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH THUẬN

Còn hiệu lực

152 000.00.19.H29-210201-0007 210000083/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH TIẾN

Còn hiệu lực

153 000.00.19.H29-210115-0010 210000084/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED

Còn hiệu lực

154 000.00.19.H29-210115-0005 210000085/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED

Còn hiệu lực

155 000.00.19.H29-210104-0012 210000086/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

156 000.00.19.H29-201202-0006 210000087/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE

Còn hiệu lực

157 000.00.19.H29-210106-0006 210000022/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VINA BIOTECH

Còn hiệu lực

158 000.00.19.H29-210129-0014 210000082/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NPJ FRANCE

Còn hiệu lực

159 000.00.19.H29-210201-0003 210000017/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM LAN

Còn hiệu lực

160 000.00.12.H19-201023-0001 210000001/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA

Còn hiệu lực