STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
161 000.00.12.H19-201208-0001 210000001/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH DƯỢC SINH HỌC MONOPOWER

Còn hiệu lực

162 000.00.19.H26-210202-0006 210000010/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA MINH TÂN

Còn hiệu lực

163 000.00.19.H26-210129-0003 210000144/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SHI

Còn hiệu lực

164 000.00.19.H26-201102-0009 210000145/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KMV

Còn hiệu lực

165 000.00.19.H26-201218-0001 210000040/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BCN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

166 000.00.19.H26-210121-0013 210000041/PCBMB-HN

THIẾT BỊ Y TẾ THANH NHÀN

Còn hiệu lực

167 000.00.19.H26-210129-0002 210000146/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

168 000.00.19.H26-210129-0004 210000147/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIÊN DOANH VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ ĐỒNG MINH

Còn hiệu lực

169 000.00.19.H26-210203-0003 210000011/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HDG

Còn hiệu lực

170 000.00.19.H26-210203-0002 210000148/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VIỆT NAM

Còn hiệu lực