STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
161 000.00.19.H29-201119-0014 200002095/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG

Còn hiệu lực

162 000.00.19.H29-201119-0010 200002096/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT

Còn hiệu lực

163 000.00.19.H29-201123-0002 200002097/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH PHÚ

Còn hiệu lực

164 000.00.19.H29-201118-0011 200002098/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

165 000.00.19.H29-201118-0012 200002099/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

166 000.00.19.H29-201111-0007 200002100/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

167 000.00.48.H41-201125-0001 200000010/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỴ Y TẾ ĐÔNG ÂU

Còn hiệu lực

168 000.00.19.H26-201020-0010 200002023/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NANO HOÀNG LONG

Còn hiệu lực

169 000.00.19.H26-201020-0011 200002024/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NANO HOÀNG LONG

Còn hiệu lực

170 000.00.19.H29-201028-0005 200000320/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ SÀI GÒN HEALTHCARE

Còn hiệu lực