STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
171 000.00.19.H29-201119-0011 200002070/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SARAYA GREENTEK

Còn hiệu lực

172 000.00.19.H29-201119-0001 200002071/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI

Còn hiệu lực

173 000.00.19.H29-200930-0012 200002072/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

174 000.00.19.H29-201110-0011 200002073/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA

Còn hiệu lực

175 000.00.19.H29-201119-0013 200002074/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU DUY THĂNG

Còn hiệu lực

176 000.00.19.H29-201119-0016 200000384/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DR.AMERICO GROUP

Còn hiệu lực

177 000.00.19.H29-201118-0008 200002075/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI ASCLEPIUS

Còn hiệu lực

178 000.00.19.H29-201118-0005 200002076/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN D&D

Còn hiệu lực

179 000.00.19.H29-201119-0008 200002077/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG

Còn hiệu lực

180 000.00.19.H29-201119-0007 200002078/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG

Còn hiệu lực