STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
171 000.00.19.H26-210201-0010 210000149/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC TRIỆU GIA

Còn hiệu lực

172 000.00.19.H26-210201-0009 210000150/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC TRIỆU GIA

Còn hiệu lực

173 000.00.19.H26-210201-0008 210000151/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC TRIỆU GIA

Còn hiệu lực

174 000.00.19.H26-210204-0001 210000152/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI GIA CÁT

Còn hiệu lực

175 000.00.19.H29-210115-0008 210000019/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ECOM MED

Còn hiệu lực

176 000.00.19.H29-201120-0015 210000073/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIFOOD

Còn hiệu lực

177 000.00.19.H29-210113-0002 210000074/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM

Còn hiệu lực

178 000.00.19.H29-210114-0002 210000075/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN IRIS PHARMA

Còn hiệu lực

179 000.00.19.H29-210115-0012 210000076/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ KỸ THUẬT H.B

Còn hiệu lực

180 000.00.19.H29-210129-0001 210000077/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ECOM MED

Còn hiệu lực