STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
181 000.00.19.H29-210126-0003 210000020/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN DƯỠNG HAUS AM FLUSS

Còn hiệu lực

182 000.00.19.H29-210129-0003 210000078/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

183 000.00.19.H29-210121-0006 210000021/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MC

Còn hiệu lực

184 000.00.19.H29-210126-0008 210000079/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CLOVER CỘNG

Còn hiệu lực

185 000.00.19.H29-201214-0005 210000080/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

186 000.00.19.H29-201214-0006 210000081/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

187 000.00.17.H39-210129-0001 210000005/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH BẢO VƯƠNG THÔNG 3T

Còn hiệu lực

188 000.00.25.H47-210123-0001 210000002/PCBA-QNa

CÔNG TY TNHH TMDV THIÊN THẠCH

Còn hiệu lực

189 000.00.10.H31-210106-0002 210000002/PCBSX-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA GAS

Còn hiệu lực

190 000.00.16.H40-210116-0001 210000002/PCBMB-NĐ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP KIM THÀNH

Còn hiệu lực