STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
11 000.00.19.H29-200519-0003 200002119/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM

Còn hiệu lực

12 000.00.19.H29-201130-0002 200002120/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SV HEALTHCARE

Còn hiệu lực

13 000.00.19.H29-201126-0001 200002121/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT

Còn hiệu lực

14 000.00.19.H29-201130-0004 200002122/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG BẢO TRÍ

Còn hiệu lực

15 000.00.19.H29-201130-0006 200002123/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG BẢO TRÍ

Còn hiệu lực

16 000.00.19.H29-201127-0001 200002124/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU XUÂN LONG

Còn hiệu lực

17 000.00.19.H29-201128-0001 200002125/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HABIMEC

Còn hiệu lực

18 000.00.19.H26-201203-0014 200002092/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY

Còn hiệu lực

19 000.00.19.H26-201126-0002 200000258/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY

Còn hiệu lực

20 000.00.19.H26-201118-0003 200002089/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MOPHA

Còn hiệu lực