STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
191 000.00.16.H40-210126-0001 210000003/PCBSX-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH

Còn hiệu lực

192 000.00.16.H40-210125-0002 210000001/PCBMB-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG LIÊN

Còn hiệu lực

193 000.00.16.H40-210126-0002 210000002/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM PHÁT

Còn hiệu lực

194 000.00.17.H08-210128-0001 210000001/PCBMB-BĐ

CÔNG TY TNHH TM & DV KT TOÀN TRUNG

Còn hiệu lực

195 000.00.19.H29-210127-0003 210000070/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG

Còn hiệu lực

196 000.00.19.H29-210123-0002 210000071/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG GK - VNPT

Còn hiệu lực

197 000.00.19.H29-210125-0003 210000072/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - DỊCH VỤ LONG HIỀN

Còn hiệu lực

198 000.00.19.H29-210114-0003 210000018/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHÁT

Còn hiệu lực

199 000.00.19.H17-201030-0002 210000001/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Còn hiệu lực

200 000.00.16.H23-210126-0001 210000004/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR

Còn hiệu lực