STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
191 000.00.19.H29-201120-0004 200002087/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DECATHLON VIỆT NAM

Còn hiệu lực

192 000.00.19.H26-201124-0007 200002005/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẠCH MAI

Còn hiệu lực

193 000.00.19.H26-201109-0007 200002006/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG

Còn hiệu lực

194 000.00.19.H26-201117-0005 200002007/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP

Còn hiệu lực

195 000.00.19.H26-201014-0002 200002008/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH INSMART

Còn hiệu lực

196 000.00.19.H26-201116-0014 200002009/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẤT THÀNH

Còn hiệu lực

197 000.00.19.H26-201116-0002 200000431/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VIETMEDICAL

Còn hiệu lực

198 000.00.19.H26-201117-0007 200002010/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP

Còn hiệu lực

199 000.00.19.H26-201116-0010 200002011/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GISP VIỆT NAM

Còn hiệu lực

200 000.00.19.H26-201116-0009 200002012/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GISP VIỆT NAM

Còn hiệu lực