STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
201 000.00.19.H26-201111-0011 200002013/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HOÀN MỸ

Còn hiệu lực

202 000.00.19.H26-201113-0004 200000432/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TXP VIỆT NAM

Còn hiệu lực

203 000.00.19.H26-201116-0008 200002014/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GISP VIỆT NAM

Còn hiệu lực

204 000.00.19.H26-201109-0013 200000433/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH

Còn hiệu lực

205 000.00.19.H26-201116-0004 200002015/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRIVINA

Còn hiệu lực

206 000.00.19.H26-201116-0007 200002016/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GISP VIỆT NAM

Còn hiệu lực

207 000.00.19.H26-201116-0006 200002017/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GISP VIỆT NAM

Còn hiệu lực

208 000.00.19.H26-201110-0019 200000434/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ HC

Còn hiệu lực

209 000.00.19.H26-201111-0014 200000435/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH

Còn hiệu lực

210 000.00.19.H26-201116-0011 200002018/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực