STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
201 000.00.19.H26-210119-0002 210000136/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DP WESTERN PHARMA

Còn hiệu lực

202 000.00.19.H26-210121-0012 210000137/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AMY

Còn hiệu lực

203 000.00.19.H26-210119-0010 210000038/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO

Còn hiệu lực

204 000.00.19.H26-210122-0007 210000138/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NOVATECH HÀ NỘI

Còn hiệu lực

205 000.00.19.H26-210122-0004 210000139/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY LIÊN DOANH DƯỢC QUỐC TẾ ANNA KOREA

Còn hiệu lực

206 000.00.19.H26-210126-0003 210000140/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH

Còn hiệu lực

207 000.00.19.H26-210127-0002 210000039/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BKAV ELECTRONICS

Còn hiệu lực

208 000.00.19.H26-210127-0006 210000141/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHÁP EIFFEL

Còn hiệu lực

209 000.00.19.H26-210129-0001 210000142/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SUN MEDICAL

Còn hiệu lực

210 000.00.19.H26-210201-0004 210000143/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VIỆT NAM

Còn hiệu lực