STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
211 000.00.19.H17-210201-0003 210000001/PCBSX-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Còn hiệu lực

212 000.00.19.H15-210201-0001 210000001/PCBMB-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ

Còn hiệu lực

213 000.00.19.H29-210125-0007 210000017/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MITSUI & CO. GLOBAL LOGISTICS (VIETNAM)

Còn hiệu lực

214 000.00.18.H56-210111-0001 210000003/PCBA-TH

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH KHANG

Còn hiệu lực

215 000.00.04.G18-200518-0018 2100023ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ (MTTS)

Còn hiệu lực

216 000.00.04.G18-200723-0032 2100035ĐKLH/BYT-TB-CT

Công ty TNHH Cao Khả

Còn hiệu lực

217 170000804/HSDKLH_NK_CD_K_QG-BYT 2100032ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP

Còn hiệu lực

218 000.00.04.G18-200817-0008 2100021ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

219 19008642/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100030ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

220 170000812/HSDKLH_NK_CD_K_QG-BYT 2100037ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BAXTER HEALTHCARE (ASIA) PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực