STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
211 000.00.19.H26-201116-0012 200002019/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

212 000.00.19.H26-201120-0005 200002020/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC LIS

Còn hiệu lực

213 000.00.19.H26-201122-0001 200002021/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIOPHAR

Còn hiệu lực

214 000.00.19.H26-201124-0009 200002022/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ VINAFACO

Còn hiệu lực

215 000.00.19.H29-200814-0009 200002068/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XE HƠI TỐI THƯỢNG

Còn hiệu lực

216 000.00.19.H29-201026-0003 200002069/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH

Còn hiệu lực

217 000.00.19.H29-201109-0005 200000319/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM OPTION ONE

Còn hiệu lực

218 000.00.10.H31-201019-0003 200000042/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU MINH KHÔI

Còn hiệu lực

219 000.00.19.H17-201031-0002 200000057/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QCM

Còn hiệu lực

220 000.00.19.H17-201112-0001 200000058/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINA MASK

Còn hiệu lực