STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
221 000.00.16.H25-201022-0001 200000070/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG

Còn hiệu lực

222 000.00.16.H25-201113-0002 200000069/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG

Còn hiệu lực

223 000.00.16.H25-201113-0001 200000068/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG

Còn hiệu lực

224 000.00.16.H25-201111-0002 200000067/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGỌC ĐẠI

Còn hiệu lực

225 000.00.03.H42-201118-0001 200000023/PCBA-NB

CÔNG TY TNHH SOBE

Còn hiệu lực

226 000.00.03.H42-201007-0001 200000005/PCBMB-NB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG YẾN

Còn hiệu lực

227 000.00.16.H23-201119-0001 200000113/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR

Còn hiệu lực

228 000.00.16.H23-201123-0001 200000114/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM

Còn hiệu lực

229 000.00.19.H29-201117-0006 200002063/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI, THIẾT BỊ Y TẾ TÂM MINH ANH

Còn hiệu lực

230 000.00.19.H29-201118-0004 200002064/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN THỊNH

Còn hiệu lực