STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
221 17000147/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100036ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Còn hiệu lực

222 17002144/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100019ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG

Còn hiệu lực

223 17001699/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100025ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Còn hiệu lực

224 000.00.04.G18-201005-0006 21000787CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM

Còn hiệu lực

225 000.00.04.G18-201005-0009 21000786CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM

Còn hiệu lực

226 000.00.04.G18-201031-0002 21000785CFS/BYT-TB-CT

Công ty cổ phần nhà máy trang thiết bị y tế USM Healthcare

Còn hiệu lực

227 000.00.04.G18-201031-0003 21000784CFS/BYT-TB-CT

Công ty cổ phần nhà máy trang thiết bị y tế USM Healthcare

Còn hiệu lực

228 000.00.04.G18-201031-0004 21000783CFS/BYT-TB-CT

Công ty cổ phần nhà máy trang thiết bị y tế USM Healthcare

Còn hiệu lực

229 000.00.04.G18-201120-0001 21000782CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SÁN XUẤT T.MAX

Còn hiệu lực

230 000.00.04.G18-201123-0001 21000781CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ BẢO AN KHANG

Còn hiệu lực