STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
231 000.00.04.G18-201126-0003 21000780CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DENKO VIỆT NAM

Còn hiệu lực

232 000.00.04.G18-201201-0001 21000779CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT GLOBAL FASHION

Còn hiệu lực

233 000.00.04.G18-201026-0006 21000778CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI ANTANA

Còn hiệu lực

234 000.00.04.G18-201204-0012 21000777CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU XUÂN LONG

Còn hiệu lực

235 000.00.04.G18-201207-0002 21000776CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG VẠN MỸ

Còn hiệu lực

236 000.00.04.G18-201204-0001 21000775CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH HUNUFA

Còn hiệu lực

237 000.00.04.G18-201212-0002 21000774CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU YUMI

Còn hiệu lực

238 000.00.04.G18-201211-0012 21000773CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TERUMO BCT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

239 000.00.04.G18-201214-0008 21000772CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TERUMO BCT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

240 000.00.04.G18-201215-0004 21000771CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TERUMO BCT VIỆT NAM

Còn hiệu lực