STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
241 000.00.04.G18-201216-0001 21000770CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ORIT

Còn hiệu lực

242 000.00.04.G18-201221-0001 21000769CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ORANGE

Còn hiệu lực

243 000.00.04.G18-201225-0001 21000768CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG GIA ABC

Còn hiệu lực

244 000.00.04.G18-201229-0003 21000767CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT FACE MASK BẢO AN

Còn hiệu lực

245 000.00.04.G18-201231-0020 21000766CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDIPROTEK VIỆT NAM

Còn hiệu lực

246 000.00.04.G18-210105-0002 21000765CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VINKOR GROUP

Còn hiệu lực

247 000.00.04.G18-210111-0002 21000764CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH TIẾN

Còn hiệu lực

248 000.00.04.G18-210111-0004 21000763CFS/BYT-TB-CT

Công ty cổ phần Meiko Automation

Còn hiệu lực

249 000.00.17.H54-201230-0001 210000001/PCBMB-TB

CÔNG TY TNHH SEOULGROUP

Còn hiệu lực

250 19008643/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100028ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực