STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
241 000.00.16.H02-201112-0001 200000005/PCBMB-BG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN VIỆT SINH

Còn hiệu lực

242 000.00.19.H29-200914-0008 200002059/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NGÂN HOÀNG 6

Còn hiệu lực

243 000.00.19.H29-200912-0007 200002060/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NGÂN HOÀNG 6

Còn hiệu lực

244 000.00.19.H29-201023-0010 200000315/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT PHARMA

Còn hiệu lực

245 000.00.19.H29-201102-0002 200002061/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN LIWORLDCO

Còn hiệu lực

246 000.00.19.H29-201117-0005 200002062/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT

Còn hiệu lực

247 000.00.19.H29-201118-0010 200000382/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẾ GIỚI THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚC

Còn hiệu lực

248 000.00.12.H19-201110-0002 200000061/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA PHONG NGUYÊN - CHI NHÁNH XƯỞNG GIÀY

Còn hiệu lực

249 000.00.16.H05-201116-0001 200000160/PCBA-BN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN

Còn hiệu lực

250 000.00.17.H09-201119-0001 200000058/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO DƯỢC PHẨM TRƯỜNG SINH

Còn hiệu lực