STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
25531 170002805/HSCBPL-BYT 170000042/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HẠ LONG

Còn hiệu lực

25532 170000102/HSCBPL-BYT 170000044/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D

Còn hiệu lực

25533 170002705/HSCBPL-BYT 170000045/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH

Còn hiệu lực

25534 170004001/HSCBPL-BYT 170000047/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

25535 170000703/HSCBPL-BYT 170000048/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI

Còn hiệu lực

25536 170000704/HSCBPL-BYT 170000049/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI

Còn hiệu lực

25537 170003401/HSCBPL-BYT 170000050/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM

Còn hiệu lực

25538 170004401/HSCBPL-BYT 170000051/PCBPL-BYT

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Còn hiệu lực

25539 170002802/HSCBPL-BYT 170000043/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN

Còn hiệu lực

25540 170000401/HSCBMB-ĐNa 170000001/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DAMEDCO

Còn hiệu lực