STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
25951 170005901/HSCBA-HN 170000406/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

25952 170005907/HSCBA-HN 170000407/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

25953 170005904/HSCBA-HN 170000408/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

25954 170005833/HSCBA-HN 170000409/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

25955 170005834/HSCBA-HN 170000410/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

25956 170005910/HSCBA-HN 170000411/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

25957 170005443/HSCBA-HN 170000412/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT TRÀNG AN

Còn hiệu lực

25958 170009704/HSCBMB-HN 170000716/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH

Còn hiệu lực

25959 170009232/HSCBMB-HN 170000715/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH HUY

Còn hiệu lực

25960 170009805/HSCBMB-HN 170000714/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Còn hiệu lực