STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
25961 170009613/HSCBMB-HN 170000713/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU

Còn hiệu lực

25962 170009808/HSCBMB-HN 170000712/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG AN

Còn hiệu lực

25963 170009608/HSCBMB-HN 170000711/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TÂN ĐẠI DƯƠNG

Còn hiệu lực

25964 170009605/HSCBMB-HN 170000710/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT

Còn hiệu lực

25965 170009504/HSCBMB-HN 170000709/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH BKA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

25966 170009223/HSCBMB-HN 170000708/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH

Còn hiệu lực

25967 170009119/HSCBMB-HN 170000707/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MEDTECH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

25968 170009610/HSCBMB-HN 170000706/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ GIA PHÁT

Còn hiệu lực

25969 170009611/HSCBMB-HN 170000705/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP Y TẾ VIỆT LINH

Còn hiệu lực

25970 170009701/HSCBMB-HN 170000703/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ T&P

Còn hiệu lực