STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
251 000.00.04.G18-201229-00001 21000156/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NUTRIPHAR VIỆT NAM

Còn hiệu lực

252 19008641/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100020ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

253 000.00.04.G18-200814-0557 21000155/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

254 000.00.04.G18-201214-00001 21000154/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

255 000.00.04.G18-200723-0036 2100031ĐKLH/BYT-TB-CT

Công ty TNHH Cao Khả

Còn hiệu lực

256 000.00.04.G18-201202-00001 21000153/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH

Còn hiệu lực

257 000.00.04.G18-201015-0004 2100022ĐKLH/BYT-TB-CT

Công ty TNHH Lavichem

Còn hiệu lực

258 000.00.04.G18-200817-0559 21000152/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NUTRIPHAR VIỆT NAM

Còn hiệu lực

259 000.00.04.G18-200702-0004 2100034ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

260 19009805/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100024ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực