STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
251 000.00.19.H26-201110-0004 200000424/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NGUYÊN KHÁNH

Còn hiệu lực

252 000.00.19.H26-201119-0002 200000425/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ BÁCH VIỆT

Còn hiệu lực

253 000.00.19.H26-201109-0014 200000426/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH DŨNG

Còn hiệu lực

254 000.00.19.H26-201112-0002 200000427/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GICO

Còn hiệu lực

255 000.00.19.H26-201110-0003 200000428/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VỀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH NGỌC

Còn hiệu lực

256 000.00.19.H26-201112-0009 200001996/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y TẾ ĐỨC MINH

Còn hiệu lực

257 000.00.19.H26-201110-0001 200000429/PCBMB-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GISP VIỆT NAM

Còn hiệu lực

258 000.00.19.H26-201105-0021 200001997/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT

Còn hiệu lực

259 000.00.19.H26-201113-0006 200000255/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN DOANH EU VIỆT NAM

Còn hiệu lực

260 000.00.19.H26-201105-0020 200001998/PCBA-HN

HỘ KINH DOANH DƯƠNG THỊ LỢI

Còn hiệu lực