STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
25991 170000301/HSCBA-LA 170000005/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DEL TECH

Còn hiệu lực

25992 170000503/HSCBA-LA 170000006/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA

Còn hiệu lực

25993 170000504/HSCBA-LA 170000007/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA

Còn hiệu lực

25994 170000505/HSCBA-LA 170000008/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA

Còn hiệu lực

25995 170000502/HSCBA-LA 170000009/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA

Còn hiệu lực

25996 170000506/HSCBA-LA 170000010/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA

Còn hiệu lực

25997 170000507/HSCBA-LA 170000011/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA

Còn hiệu lực

25998 170000601/HSCBA-LA 170000012/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA

Còn hiệu lực

25999 170000701/HSCBMB-ĐNa 170000003/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯỜNG KHUÊ

Còn hiệu lực

26000 170000901/HSCBMB-ĐNa 170000004/PCBMB-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Còn hiệu lực