STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
26001 170005005/HSCBA-HCM 170000455/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26002 170004911/HSCBA-HCM 170000456/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26003 170004912/HSCBA-HCM 170000457/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26004 170005001/HSCBA-HCM 170000458/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26005 170005027/HSCBA-HCM 170000459/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26006 170004213/HSCBA-HCM 170000460/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN

Còn hiệu lực

26007 170005111/HSCBA-HCM 170000461/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN

Còn hiệu lực

26008 170005213/HSCBA-HCM 170000463/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC

Còn hiệu lực

26009 170005025/HSCBA-HCM 170000464/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN THỊNH

Còn hiệu lực

26010 170005113/HSCBA-HCM 170000465/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI TRƯỜNG SƠN

Còn hiệu lực