STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
26011 170005205/HSCBA-HCM 170000466/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT

Còn hiệu lực

26012 170005206/HSCBA-HCM 170000467/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT

Còn hiệu lực

26013 170005208/HSCBA-HCM 170000468/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT

Còn hiệu lực

26014 170005211/HSCBA-HCM 170000469/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT

Còn hiệu lực

26015 170005212/HSCBA-HCM 170000470/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT

Còn hiệu lực

26016 170005239/HSCBA-HCM 170000472/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT

Còn hiệu lực

26017 170005241/HSCBA-HCM 170000473/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT

Còn hiệu lực

26018 170004904/HSCBPL-BYT 170000074/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN

Còn hiệu lực

26019 170004506/HSCBPL-BYT 170000075/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT

Còn hiệu lực

26020 170003704/HSCBPL-BYT 170000076/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN PSC HÀ NỘI

Còn hiệu lực