STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
26041 170009214/HSCBMB-HN 170000671/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA

Còn hiệu lực

26042 170009215/HSCBMB-HN 170000672/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NGUYỄN HOÀNG PHÁT

Còn hiệu lực

26043 170008811/HSCBMB-HN 170000673/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG

Còn hiệu lực

26044 170009201/HSCBMB-HN 170000674/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SAO MAI

Còn hiệu lực

26045 170009211/HSCBMB-HN 170000675/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26046 170009204/HSCBMB-HN 170000676/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á - VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26047 170009213/HSCBMB-HN 170000677/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ Y TẾ AN PHÚ

Còn hiệu lực

26048 170009218/HSCBMB-HN 170000678/PCBMB-HN

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ĐỒNG TÂM

Còn hiệu lực

26049 170009219/HSCBMB-HN 170000679/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THẢO LINH

Còn hiệu lực

26050 170007601/HSCBMB-HN 170000680/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VÀ CÔNG NGHIỆP

Còn hiệu lực