STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
26051 170009505/HSCBMB-HN 170000681/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ SAO VIỆT

Còn hiệu lực

26052 170008701/HSCBMB-HN 170000682/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ

Còn hiệu lực

26053 170009601/HSCBMB-HN 170000683/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HÀN

Còn hiệu lực

26054 170006514/HSCBMB-HN 170000684/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26055 170009604/HSCBMB-HN 170000685/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VINALONG

Còn hiệu lực

26056 170009508/HSCBMB-HN 170000686/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA VŨ

Còn hiệu lực

26057 170009703/HSCBMB-HN 170000688/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH QUANG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26058 170009606/HSCBMB-HN 170000689/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH BCE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26059 170009801/HSCBMB-HN 170000690/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SAO MAI

Còn hiệu lực

26060 170009503/HSCBMB-HN 170000664/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Còn hiệu lực