STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
26061 170000401/HSCBMB-TH 170000002/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

Còn hiệu lực

26062 170000001/HSCBMB-TH 170000001/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH

Còn hiệu lực

26063 170000401/HSCBMB-NA 170000002/PCBMB-NA

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MIỀN TRUNG

Còn hiệu lực

26064 170005015/HSCBA-HCM 170000436/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26065 170004003/HSCBA-HCM 170000437/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS

Còn hiệu lực

26066 170002501/HSCBSX-HCM 170000023/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH AIR LIQUIDE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26067 170004417/HSCBA-HCM 170000438/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

26068 170004413/HSCBA-HCM 170000439/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

26069 170004004/HSCBA-HCM 170000442/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

26070 170004207/HSCBA-HCM 170000443/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực