STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
26081 170007303/HSCBMB-HCM 170000243/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26082 170007304/HSCBMB-HCM 170000242/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN

Còn hiệu lực

26083 170007004/HSCBMB-HCM 170000241/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICAL

Còn hiệu lực

26084 170007204/HSCBMB-HCM 170000240/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2

Còn hiệu lực

26085 170006902/HSCBMB-HCM 170000239/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA

Còn hiệu lực

26086 170006706/HSCBMB-HCM 170000238/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XIN

Còn hiệu lực

26087 170007001/HSCBMB-HCM 170000237/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH

Còn hiệu lực

26088 170000301/HSCBMB-NA 170000001/PCBMB-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH

Còn hiệu lực

26089 170004516/HSCBA-HN 170000260/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM

Còn hiệu lực

26090 170005403/HSCBA-HN 170000261/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực