STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
26111 170005237/HSCBA-HN 170000284/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC

Còn hiệu lực

26112 170005241/HSCBA-HN 170000285/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH

Còn hiệu lực

26113 170005411/HSCBA-HN 170000286/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC

Còn hiệu lực

26114 170004120/HSCBA-HN 170000287/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG

Còn hiệu lực

26115 170004114/HSCBA-HN 170000288/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG

Còn hiệu lực

26116 170005304/HSCBA-HN 170000290/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG

Còn hiệu lực

26117 170005417/HSCBA-HN 170000293/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG

Còn hiệu lực

26118 170005416/HSCBA-HN 170000294/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Còn hiệu lực

26119 170005414/HSCBA-HN 170000295/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Còn hiệu lực

26120 170001901/HSCBA-HN 170000296/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á

Còn hiệu lực