STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
26131 170005429/HSCBA-HN 170000313/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG

Còn hiệu lực

26132 170004007/HSCBA-HN 170000314/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG

Còn hiệu lực

26133 170005246/HSCBA-HN 170000315/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG

Còn hiệu lực

26134 170005711/HSCBA-HN 170000316/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ATC

Còn hiệu lực

26135 170005710/HSCBA-HN 170000317/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ATC

Còn hiệu lực

26136 170005901/HSCBSX-HN 170000022/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH CÔNG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26137 170005601/HSCBSX-HN 170000023/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VỀ THIẾT BỊ Y TẾ SHIMADZU VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26138 170005801/HSCBA-HN 170000318/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ

Còn hiệu lực

26139 170005401/HSCBA-HN 170000319/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG

Còn hiệu lực

26140 170002905/HSCBPL-BYT 170000069/PCBPL-BYT

CTY TNHH VẠN NIÊN

Còn hiệu lực