STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
26141 170002803/HSCBPL-BYT 170000070/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH

Còn hiệu lực

26142 170001003/HSCBPL-BYT 170000071/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Còn hiệu lực

26143 170003906/HSCBPL-BYT 170000072/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG

Còn hiệu lực

26144 170003903/HSCBPL-BYT 170000073/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES

Còn hiệu lực

26145 170002702/HSCBPL-BYT 170000066/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH KIM HƯNG

Còn hiệu lực

26146 170003702/HSCBPL-BYT 170000067/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC

Còn hiệu lực

26147 170003602/HSCBPL-BYT 170000068/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H VÀ X

Còn hiệu lực

26148 170000502/HSCBMB-BD 170000004/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC

Còn hiệu lực

26149 170000401/HSCBMB-BD 170000005/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KHOA Y

Còn hiệu lực

26150 170009121/HSCBMB-HN 170000663/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GNT TOÀN CẦU

Còn hiệu lực