STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
26161 170009010/HSCBMB-HN 170000651/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BÔNG SEN VÀNG

Còn hiệu lực

26162 170009117/HSCBMB-HN 170000650/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG HÀ

Còn hiệu lực

26163 170008305/HSCBMB-HN 170000649/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC

Còn hiệu lực

26164 170008802/HSCBMB-HN 170000648/PCBMB-HN

Công ty liên doanh Y Học Việt - Hàn

Còn hiệu lực

26165 170008602/HSCBMB-HN 170000647/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NGỌC MINH

Còn hiệu lực

26166 170008604/HSCBMB-HN 170000646/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BESTECH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26167 170008603/HSCBMB-HN 170000645/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VINASE

Còn hiệu lực

26168 170008803/HSCBMB-HN 170000644/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DEXA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26169 170009020/HSCBMB-HN 170000616/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHẠM TRẦN

Còn hiệu lực

26170 170008809/HSCBMB-HN 170000617/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĨNH THÀNH

Còn hiệu lực