STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
26171 170009006/HSCBMB-HN 170000618/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26172 170008303/HSCBMB-HN 170000619/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ HUY

Còn hiệu lực

26173 170009103/HSCBMB-HN 170000620/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ STD VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26174 170005003/HSCBSX-HN 170000021/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H VÀ X

Còn hiệu lực

26175 170008411/HSCBMB-HN 170000621/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH LEGATEK

Còn hiệu lực

26176 170009102/HSCBMB-HN 170000622/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ TMS

Còn hiệu lực

26177 170009107/HSCBMB-HN 170000623/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KA CHI

Còn hiệu lực

26178 170009101/HSCBMB-HN 170000625/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI UYÊN

Còn hiệu lực

26179 170005215/HSCBA-HN 170000242/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC

Còn hiệu lực

26180 170005118/HSCBA-HN 170000243/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC

Còn hiệu lực