STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
26181 170009120/HSCBMB-HN 170000626/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CIC QUỐC TẾ

Còn hiệu lực

26182 170003907/HSCBA-HN 170000244/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26183 170009109/HSCBMB-HN 170000627/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á

Còn hiệu lực

26184 170008810/HSCBMB-HN 170000628/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM PHONG

Còn hiệu lực

26185 170009106/HSCBMB-HN 170000629/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PHYMED

Còn hiệu lực

26186 170009113/HSCBMB-HN 170000630/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀN CẦU

Còn hiệu lực

26187 170009110/HSCBMB-HN 170000631/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GMED

Còn hiệu lực

26188 170005218/HSCBA-HN 170000246/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH

Còn hiệu lực

26189 170005216/HSCBA-HN 170000247/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH

Còn hiệu lực

26190 170005214/HSCBA-HN 170000248/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH

Còn hiệu lực