STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
26191 170005904/HSCBMB-HCM 170000179/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SX TM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN CẦU

Còn hiệu lực

26192 170006001/HSCBMB-HCM 170000178/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG

Còn hiệu lực

26193 170006306/HSCBMB-HCM 170000177/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ

Còn hiệu lực

26194 170004302/HSCBA-HN 170000145/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26195 170004515/HSCBA-HN 170000146/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ

Còn hiệu lực

26196 170004239/HSCBA-HN 170000147/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26197 170008408/HSCBMB-HN 170000591/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROVIX VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26198 170004314/HSCBA-HN 170000148/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM

Còn hiệu lực

26199 170000407/HSCBMB-ĐNa 170000002/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

Còn hiệu lực

26200 170008206/HSCBMB-HN 170000575/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG THÔN VIỆT NAM

Còn hiệu lực