STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
26201 170008820/HSCBMB-HN 170000635/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG

Còn hiệu lực

26202 170008406/HSCBMB-HN 170000636/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT BÁCH THẢO

Còn hiệu lực

26203 170008818/HSCBMB-HN 170000637/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M

Còn hiệu lực

26204 170009014/HSCBMB-HN 170000638/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG SÔNG HỒNG

Còn hiệu lực

26205 170004911/HSCBA-HN 170000256/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH

Còn hiệu lực

26206 170007516/HSCBMB-HN 170000639/PCBMB-HN

VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

Còn hiệu lực

26207 170008805/HSCBMB-HN 170000640/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PSC HÀ NỘI

Còn hiệu lực

26208 170004804/HSCBA-HN 170000257/PCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM

Còn hiệu lực

26209 170008807/HSCBMB-HN 170000641/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THIÊN TRƯỜNG

Còn hiệu lực

26210 170008013/HSCBMB-HN 170000642/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG VƯỢNG

Còn hiệu lực