STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
26231 170007201/HSCBMB-HCM 170000235/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

Còn hiệu lực

26232 170007002/HSCBMB-HCM 170000234/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KPM

Còn hiệu lực

26233 170006605/HSCBMB-HCM 170000233/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỜI CÔNG NGHỆ

Còn hiệu lực

26234 170007007/HSCBMB-HCM 170000232/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26235 170007202/HSCBMB-HCM 170000230/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC HUY

Còn hiệu lực

26236 170004012/HSCBA-HN 170000166/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG

Còn hiệu lực

26237 170005116/HSCBA-HN 170000167/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26238 170005115/HSCBA-HN 170000168/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26239 170004907/HSCBA-HN 170000169/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26240 170005130/HSCBA-HN 170000170/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG

Còn hiệu lực