STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
26241 170004910/HSCBA-HN 170000178/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT BÌNH MINH

Còn hiệu lực

26242 170008412/HSCBMB-HN 170000609/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC

Còn hiệu lực

26243 170008813/HSCBMB-HN 170000610/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XNK Y TẾ VIỆT

Còn hiệu lực

26244 170009012/HSCBMB-HN 170000611/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ VINH

Còn hiệu lực

26245 170005134/HSCBA-HN 170000182/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG

Còn hiệu lực

26246 170005132/HSCBA-HN 170000184/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG

Còn hiệu lực

26247 170009008/HSCBMB-HN 170000612/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG VƯỢNG

Còn hiệu lực

26248 170009018/HSCBMB-HN 170000613/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH

Còn hiệu lực

26249 170004915/HSCBA-HN 170000187/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM

Còn hiệu lực

26250 170005240/HSCBA-HN 170000196/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực