STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
26281 170003806/HSCBA-HCM 170000412/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STRYKER SALES CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

26282 170004428/HSCBA-HCM 170000413/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STRYKER SALES CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

26283 170004425/HSCBA-HCM 170000414/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STRYKER SALES CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

26284 170004423/HSCBA-HCM 170000415/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STRYKER SALES CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

26285 170004501/HSCBA-HCM 170000418/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STRYKER SALES CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

26286 170004611/HSCBA-HCM 170000419/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN

Còn hiệu lực

26287 170004606/HSCBA-HCM 170000420/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI TRƯỜNG SƠN

Còn hiệu lực

26288 170004612/HSCBA-HCM 170000421/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH LAVICHEM SÀI GÒN

Còn hiệu lực

26289 170004616/HSCBA-HCM 170000422/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDISOL

Còn hiệu lực

26290 170006905/HSCBMB-HCM 170000229/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG

Còn hiệu lực