STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
26291 170006906/HSCBMB-HCM 170000228/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ OANH THY

Còn hiệu lực

26292 170006908/HSCBMB-HCM 170000227/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ IMED

Còn hiệu lực

26293 170006907/HSCBMB-HCM 170000226/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI

Còn hiệu lực

26294 170006704/HSCBMB-HCM 170000225/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM

Còn hiệu lực

26295 170003802/HSCBPL-BYT 170000065/PCBPL-BYT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH

Còn hiệu lực

26296 170003504/HSCBPL-BYT 170000064/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NAM TRUNG

Còn hiệu lực

26297 170002507/HSCBPL-BYT 170000063/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI

Còn hiệu lực

26298 170002504/HSCBPL-BYT 170000062/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY

Còn hiệu lực

26299 170003604/HSCBPL-BYT 170000061/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG

Còn hiệu lực

26300 170002505/HSCBPL-BYT 170000060/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỆT BA

Còn hiệu lực