STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
26311 170009009/HSCBMB-HN 170000606/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Còn hiệu lực

26312 170000102/HSCBMB-HB 170000005/PCBMB-HB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ XUÂN HẢI

Còn hiệu lực

26313 170003201/HSCBA-HCM 170000407/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)

Còn hiệu lực

26314 170004503/HSCBA-HCM 170000408/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26315 170004435/HSCBA-HCM 170000409/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN LIWORLDCO

Còn hiệu lực

26316 170004605/HSCBA-HCM 170000410/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26317 170002801/HSCBSX-HCM 170000020/PCBSX-HCM

Công ty TNHH Cao Khả

Còn hiệu lực

26318 170004604/HSCBA-HCM 170000411/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26319 170002702/HSCBSX-HCM 170000021/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH HUY HẠNH

Còn hiệu lực

26320 170003808/HSCBA-HCM 170000405/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ TIẾN PHÁT

Còn hiệu lực