STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
26321 170004506/HSCBA-HCM 170000404/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM

Còn hiệu lực

26322 170004505/HSCBA-HCM 170000406/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM

Còn hiệu lực

26323 170006602/HSCBMB-HCM 170000224/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ E.V.L

Còn hiệu lực

26324 170006804/HSCBMB-HCM 170000223/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BIOLEADER

Còn hiệu lực

26325 170006705/HSCBMB-HCM 170000222/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC

Còn hiệu lực

26326 170006701/HSCBMB-HCM 170000221/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHRIRO (VIỆT NAM)

Còn hiệu lực

26327 170006803/HSCBMB-HCM 170000220/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TMDV KỸ THUẬT Y TẾ HIỀN LƯƠNG

Còn hiệu lực

26328 170000201/HSCBA-BĐ 170000007/PCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Còn hiệu lực

26329 170000001/HSCBMB-QN 170000002/PCBMB-QN

CÔNG TY TNHH MEDITECH VIỆT

Còn hiệu lực

26330 170000102/HSCBMB-QN 170000001/PCBMB-QN

CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG NINH

Còn hiệu lực